แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ
แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
นมัสการ/ เรียนศิษย์เก่า

ด้วยมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีประเด็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณภาพหลายตัวที่มหาวิทยาลัยจะต้องสำรวจ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าซึ่งมหาวิทยาลัยต้องการทราบในปีการศึกษานี้ก็คือ เรื่องการมีงานทำ การได้งานทำตรงสาขาและการได้รับเงินเดือนเริ่มต้น ซึ่งเป็นประเด็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของการจัดการศึกษาของ มมร. ชี้ให้เห็นว่าบัณฑิตเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งที่เป็นคฤหัสถ์และบ่งบอกถึงความสามารถของบัณฑิตจาก มมร. ว่าประสบความสำเร็จเพียงใด จึงต้องถามศิษย์เก่าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ขอให้ศิษย์เก่าทุกรูป/ คน ช่วยตอบด้วยความจริงใจเพื่อพัฒนาสถาบันของเรา ข้อมูลที่ได้จะได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้ทั่วไปในวงการ มมร. และจะเก็บเป็นมรดกทางวิชาการแก่สถาบันและรุ่นน้องสืบไป

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตล้านนา
1.ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
รหัสนักศึกษา *
2. ปี พ.ศ.ที่ บัณฑิตจบการศึกษา *
3.ที่อยู่ปัจจุบัน *
เบอร์มือถือ *
4.ภูมิลำเนาอยู่ จังหวัด *
5.สถานภาพการทำงานปัจจุบัน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy