Malmö Pride Paradanmälan
Vill du ha ett eget ekipage i Paraden under Malmö Pride – HBTQIA*-Festivalen i Malmö? Anmäl dig via det här formuläret, senast 28 juli 2017.

TIDER • 6 Augusti 2017
PLATS • Stortorget, Malmö

11:00-11:30 - Incheckning fordon
12.00 - Samling för privatpersoner
(Kan komma att ändras)

Företag som är officiella partners till Malmö Pride betalar ingen paradavgift på 5000 kr. Vill ni bli officiella partners, och kunna gå i paraden tillsammans med oss? Skicka ett mejl till parad@malmopride.se

Tillhör ni en ideell organisation, sport- eller kulturarrangemang kan ni anmäla er enligt formuläret nedan.

Vill du som enskild person eller i ett mindre sällskap delta i paraden är det bara att ansluta sig på plats. Ingen föranmälan krävs, utan du behöver bara dyka upp vid uppsamlingsplatsen senast 12.00, 6 augusti.

Du som deltar i paraden ställer dig självklart bakom festivalens värdegrund. För att läsa mer om våra regler och restriktioner scrollar du längst ner på sidan. Genom att klicka i rutan nedan godkänner ni att ni står bakom vår värdegrund tillsammans med oss.

*Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera personer, Intersex-personer, Asexuella personer och andra som inte tillhör sexuella eller den binära könsnormen
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ORDNINGSREGLER FÖR PARADEN

Allmänna ordningsregler
Samtliga anvisningar måste följas för att delta i Malmö Prides parad 6 augusti 2017.

• Utlyst paradordning och anvisningar från Malmö Pride och dess personal skall följas

• Det är ej tillåtet att kasta saker från fordon eller gågrupper. Om ni vill dela ut saker till åskådare, är detta okej om det inte skräpar ner vår stad eller stör paradens rytm.

• Budskap som ej överensstämmer med Malmö Prides värdegrund eller som riktas mot andra paraddeltagare är ej tillåtet. Respekt gentemot alla deltagare ska tillämpas.

• Alla grupper och ekipage måste hålla ihop avståndet till gruppen framför. Det ska ej uppstå luckor mellan olika grupper.

• Om något oförutsett händer eller om ni har frågor under paraden kan ni kontakta paradens ledningsgrupp. Dessa har radio till Säkerhetsplatschefen, sjukvårdspersonal och polis.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FORDON

• Fordon måste ha hjulvakt, en hjulvakt per hjul, detta ansvarar ni själva för och hjulvakterna ska koncentrera sig på sin säkerhetsuppgift.

• Volontärer från Malmö Prides har rätt till att delta på ert ekipage för dokumentation. Detta innebär alltså 1-2 extra personer från Malmö Pride på samtliga fordon.

• Vid anmälan av ekipage är det viktigt att uppge chaufförens namn och personnummer (+en reserv) och registreringsnummer av både ekipage och eventuellt släp.

• Tänk på att inte använda bilbatteri som energikälla till musik eller annan teknisk utrustning, det är enbart genaratorer som är tillåtna.

Stående del av flak restriktionshöjd:
Höjdrestriktioner gäller, max 3 meter - inklusive dekorationer, hjul och pyntning med mera.

Alla fordon kan komma att besiktigas, vid bristning i höjd eller säkerhet eller andra orsaker kan fordonet nekas vid starttillstånd.

Viktig information att läsa till alla ekipage och fordon: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Vag/Trafikant/Underniva/Studentflak--karnevalstag/

Vi uppmuntrar pyntning, regnbågsflaggor, regnbågsfärger, kärlek och en stor folkfest!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

KOSTNADER

• Privatpersoner, ideella föreningar, sport- eller kulturarrangemang betalar ingen paradavgift

• Kommersiella företag betalar en deltagaravgift på 5000 kr exklusive ev. mervärdesskatt. Gäller ej officiella samarbetspartners.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

KONTAKT

parad@malmopride.com

Email address
Jag har läst och godkänner ovanstående villkor
Required
DELTAGARUPPGIFTER
Arrangör/organisation
Your answer
Organisationsnummer eller personnummer
Your answer
Organisationsform
Kontaktperson Förnamn
Your answer
Kontaktperson Efternamn
Your answer
Telefonnummer
Your answer
Fakturaadress (postadress för ideella föreningar)
Your answer
Referens
Your answer
Postnummer
Your answer
Postort
Your answer
Email kontaktperson
Your answer
KONTAKTUPPGIFTER – PERSON PÅ PLATS
Vem kommer att vara ansvarig kontaktperson på plats under Regnbågsparaden? Om ni ännu inte vet, vänligen fyll i uppgifterna för samma person som ovan.
Förnamn
Your answer
Efternamn
Your answer
Mobilnummer
Your answer
Email kontaktperson på plats
Your answer
Kan er kontaktperson på plats komma att ändras?
OM PARADEN
Typ av fordon
Hur många kommer att delta i paraden från er organisation? (Uppskatta ett antal om du inte vet exakt)
Your answer
Kommer ni att använda ett ljudsystem under paraden?
Ange typ av fordon, storlek på dessa och om de är med eller utan flak:
Your answer
Registreringsnummer, på bil och släp
Your answer
Kräver ert deltagande i paraden högre säkerhet (som t.ex. risk för hot, kränkningar, etc.)?
Om ja, vänligen specificera er riskbedömning.
Your answer
Information kring tillgänglighet som kan vara bra för oss att känna till.
Your answer
Övrigt
Your answer
Malmö Prides värdegrund
Malmö Pride står för mångfald och tar avstånd från diskriminering och förtryck utifrån etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status, socioekonomisk bakgrund eller asylstatus. Malmö Pride uppmuntrar till ett öppet debattklimat, solidaritet och samverkan. Malmö Pride vill göra skillnad och med hjälp av konst, kultur och debatt påverkar vi samhället i positiv riktning, för öppenhet och mot diskriminering och heteronormativitet. På så vis får Malmö Pride effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum.

Genom våra arrangemang och samarbetspartners ska vi arbeta för att nå ut i samhällets olika områden för att sprida information om HBTQIA -frågor. Malmö Pride tar plats och står upp för allas lika värde och rättigheter. Malmö Pride skapar gemenskap samt motverkar marginalisering. Malmö Pride ska vara obundet såväl partipolitiskt som religiöst. Alla är lika välkomna att delta oavsett etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status, socioekonomisk bakgrund eller asylstatus. Alla som deltar ska visa respekt mot andra även om man inte tycker likadant. En förutsättning för att vara samarbetspartner/sponsor till Malmö Pride är att stå bakom Malmö Prides värdegrund och målsättning om alla människors lika värde och att förbättra situationen för HBTQIA-personer.

Jag har läst och ställer mig bakom Malmö Prides värdegrund.
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms