แบบฟอร์มสมัคร ผู้ประสานงาน เข้าร่วมโครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยไอที สำหรับ SMEs พื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ชุมพร พัทลุง กระบี่ ภูเก็ต ระนอง และพังงา ระยะที่ 3
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญ ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย/จบการศึกษาระดับปริญาตรี ปวส สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัญชีและการเงิน การตลาด บริหารธุรกิจและการจัดการ พื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ชุมพร พัทลุง กระบี่ ภูเก็ต ระนอง และพังงา เข้าร่วมโครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยไอที

อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://www.digitalforsme.com/

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
- ผู้ที่จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่ภาคใต้ หรือนักศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นปีสุดท้าย
- มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานหลัก ณ สถานประกอบการ ในเขตจังหวัดฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยระยะเวลาเริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มเข้าปฏิบัติงานจนครบ 90 วัน
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
- การถ่ายทอดองค์ความรู้การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ
- พี่เลี้ยงแนะนำการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศในธุรกิจ เป็นระยะเวลา 3 เดือน
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรายเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
กรณีนักศึกษาที่กำลังศึกษา ค่าตอบแทน 8,000 บาท
กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ค่าตอบแทน 10,000 บาท
การประกาศผลการรับสมัคร
ทางผู้ประสานงานจะติดต่อนักศึกษาทางโทรศัพท์ที่ให้ไว้ และผ่านอีเมลล์ จากนั้นให้ผู้สมัครส่งเอกสาร มาตามอีเมล์ที่ให้ไว้นี้
อีเมล์ ส่งหลักฐานการสมัคร thanyawee_ros@nstru.ac.th
หลักฐานการสมัคร (ส่งหลักฐานเมื่อได้รับการติดต่อประสานจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น)
1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. (กรณียังศึกษาอยู่) ใบรับรองจากสาขาวิชา ว่าได้ศึกษาอยู่สาขาวิชานั้นจริง 1 ฉบับ (กรณีจบการศึกษาแล้ว) transcript 1 ฉบับ
3. สำเนาเลขบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ (ใช้ได้ทุกธนาคาร)
ลิงค์เลือกสถานประกอบการ
ลิงค์เลือกสถานประกอบการ
สถานะการศึกษา *
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
ที่อยู่/ภูมิลำเนา *
Your answer
ประเภทสาขาที่ศึกษา/จบการศึกษา *
ระดับการศึกษา *
ชื่อสาขาที่ศึกษา/ที่จบการศึกษา *
Your answer
ชื่อสถานศึกษาที่จบ/กำลังศึกษา *
Your answer
สถานประกอบการที่สนใจ (อันดับ 1) ลิงค์เลือกสถานประกอบการ (http://bit.ly/2Hb7HCq) *
Your answer
สถานประกอบการที่สนใจ (สำรอง) ลิงค์เลือกสถานประกอบการ (http://bit.ly/2Hb7HCq) *
Your answer
ปัญหาสอบถามอื่น ๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. Report Abuse - Terms of Service