ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนด้วย BUU LMS เวอร์ชันใหม่ (Moodle 3.4)" (หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา)
ขออภัยค่ะ ขณะนี้มีผู้สมัครครบเต็มจำนวนแล้ว หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน โทรภายใน 2795 ค่ะ
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms