แบบสำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ ICT ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

กรุณากรอกข้อมูลตามจริง เพื่อการพัฒนาระบบ ICT และเพื่อวางแผนด้านงบประมาณของโรงเรียน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

  ในฝ่าย, งาน, กลุ่มสาระฯ ที่ท่านดูแล
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Note Book

  ในฝ่าย, งาน, กลุ่มสาระฯ ที่ท่านดูแล
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  เครื่องฉายทึบแสง (Projector)

  ในฝ่าย, งาน, กลุ่มสาระฯ ที่ท่านดูแล
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  เครื่องฉายทึบแสง (visualize)

  ในฝ่าย, งาน, กลุ่มสาระฯ ที่ท่านดูแล
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จอรับภาพ

  ในฝ่าย, งาน, กลุ่มสาระฯ ที่ท่านดูแล
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  โทรทัศน์

  ในฝ่าย, งาน, กลุ่มสาระฯ ที่ท่านดูแล
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  เครื่องขยายเสียง

  ในฝ่าย, งาน, กลุ่มสาระที่ม่านดูแล
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question