WELD WOLF - Kaynak Teknolojileri Eğitim Talep Formu V.1
Değerli takipçilerimiz;

Önümüzdeki dönemde sizlere sunmayı planladığımız "Online Eğitim" ve "Atölye Eğitim" projelerimiz için fikirlerinize ihtiyacımız var.

Hazırlayacağımız müfredatları ve sistemi sizin beklentileriniz doğrultusunda oluşturabilmemiz için 2 dakikanızı rica ediyoruz.

Oluşturacağımız eğitimlerin programlanmasının ardından sizleri iletişim bilgileriniz üzerinden haberdar edeceğiz.

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Adınız, soyadınız *
E-posta adresiniz *
Telefon numaranız *
Doğum tarihiniz *
MM
/
DD
/
YYYY
Katılımcı profili *
Çalışıyorsanız, çalıştığınız işletme/kurum?
Hangi kaynak yöntemi hakkında eğitim talep ediyorsunuz? *
Required
Hangi modelde eğitime ihtiyacınız var? *
Required
Öncelikle hangi malzemelerin kaynağı için eğitim ihtiyacınız var?
Clear selection
Öncelikle önemle hatırlatalım. Youtube içeriklerimizi ücretsiz olarak üretip sizlere sunmaya edeceğiz. Programımızın sadece bir kısmının, sizlere geniş bir kadro ile kaliteli ve sürekli içerik üretebilmek adına ücretli olacağını hayal ederseniz;
Örnek1:

Eğitim: TIG (Argon) Kaynağı (Online Eğitim: 5 Video)

Ana Malzeme: Karbon Çelikleri - Plaka Kaynağı

İçerik: - TIG Kaynağı Ekipman ve Kurulum
- Düz Plaka Üzerinde Pratik Uygulaması
- Seramik Nozul, Gaz Tipleri, Gaz Debisi, Tungsten Elektrod vb Ekipmanların Seçim Kriterleri
- Yatay Pozisyonlarda Kaynak Birleştirme Uygulamaları ve Parametre Seçimi
- Çoklu Paso Uygulamaları


Örnek2:

Eğitim Başlığı: Bazik Örtülü Elektrod (Online Eğitim: 5 Video)

Ana Malzeme: Karbon Çelikleri - Plaka Kaynağı

İçerik : - Bazik Örtülü Elektrodların Özellikleri ve Kullanım Alanları
- Bazik Örtülü Elektrodların Düz Plaka Üzerinde Pratik Uygulamaları
- Yatay Pozisyonlarda Kaynak Birleştirme Uygulamaları ve Parametre Seçimi
- Salınım Teknikleri
- Çoklu Paso Uygulamaları
Hemen şu anda hazır olsa, ihtiyacınıza cevap veren online bir eğitim programına ne kadar bir bütçe ayırırsınız?
Clear selection
Hemen şu anda gelebilecek olsanız, Pratik Atölye (Weld Wolf İzmir) Eğitiminin her bir modülüne ne kadar bütçe ayırırsınız? Tekrar hatırlatalım, Youtube ücretsiz içeriklerimizi üretmeye devam edeceğiz (:
Örnek1:

Eğitim: TIG (Argon) Kaynağı (2 Tam Gün)

Ana Malzeme: Karbon Çelikleri - Plaka Kaynağı

İçerik: - TIG Kaynağı Ekipman ve Kurulum
- Düz Plaka Üzerinde Pratik Uygulaması
- Seramik Nozul, Gaz Debisi, Tungsten Elektrod, Makine vb Ekipmanların Doğru Seçimi
- Yatay Pozisyonlarda Kaynak Birleştirme Uygulamaları ve Parametre Seçimi
- Çoklu Paso Uygulamaları

Örnek2:

Eğitim Başlığı: Bazik Örtülü Elektrod (2 Tam Gün)

Ana Malzeme: Karbon Çelikleri - Plaka Kaynağı

İçerik : - Bazik Örtülü Elektrodların Özellikleri ve Kullanım Alanları
- Bazik Örtülü Elektrodların Düz Plaka Üzerinde Pratik Uygulamaları
- Yatay Pozisyonlarda Kaynak Birleştirme Uygulamaları ve Parametre Seçimi
- Salınım Teknikleri
- Çoklu Paso Uygulamaları
Bu eğitim paketini aldığınızda ilgili konuyu tam olarak öğrenecek olsanız paket için ayıracağınız bütçe ne kadar olur?
Clear selection
Eğitimden beklentinizi kısaca belirtebilir misiniz?
KVKK Hakkında Önemli Uyarı
Kişisel verileriniz işe alım sürecinde değerlendirilmek üzere temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu formdaki bilgilerinizi mail.weldwolf@gmail.com adresindeki e-postamızın kayıtlı olduğu resmi Google kullanıcı hesabımız üzerinden görüntüleyecektir. Formdaki tüm bilgilerin formun kendisi ile birlikte 01.11.2021 tarihinde hesaplarımızdan silineceğini taahhüt ederiz.

Kişisel verileriniz;
• Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; işe alım süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
• Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi, amaçları ile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edilebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Şirketimiz tarafından işe başvuru formu için düzenlenen iş bu formu yanıtlayanlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

WELD WOLF Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres: Adalet Mah. Manas Bulvarı, Folkart Towers A Kule, Kat: 28, No: 47/B 2809 35530 Bayraklı – İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 9701381
E-mail: info@weldwolf.com
Mersis No: 0801124918000001
¨KVKK Hakkında Önemli Uyarı¨ başlığındaki açıklamaları okudum ve onaylıyorum. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy