Anketni upitnik - GuideForYou
Poštovani učesnici projekta,
Lepo vas molimo za kratke odgovore na pitanja postavljena u nastavku da bi konačna publikacija imala praktičan deo implementacije Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjenu Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta, i o primjeni DIREKTIVE 2014/67/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. maja 2014.
Da li ste se ikada sreli i učestvovali u primeni gore pomenutih Direktiva ili vam je u ovom Projektu to bio prvi susret s njima *
Da li je suština direktive u vašoj zemlji implementirana sprema: *
Ukratko objasnite: *
Your answer
Ako su Direktive implementirane propisima da li su socijalni partneri bliže ugovorili prava detaširanih radnika na kolektivne ugovore? *
Ako je odgovor je „Da“ objasnite koja su prava ugovorena više od onih u propisima (Zakon o radu i dr) *
Your answer
Dali Imaju ugovori o radu detaširanih radnika dodatne podatke; *
Ako je odgovor „Da“ objasnite koji su to podaci *
Your answer
Šta je osnova za zaključivanje ugovora o radu sa detaširanim radnikom (na primer: zakon, kolektivni ugovor, itd.); Kratko objasnite: *
Your answer
Da li svaki odlazeći radnik prima A1 obrazac o socijalnom i zdravstvenom osiguranju; *
Tko kontroliše ugovore o zaposlenju delegiranih radnika u vašoj zemlji: *
Tko obavještava radnika o pravima iz radnog odnosa u zemlji u koju je detaširan? *
Sa kojim državama je vaša zemlja potpisala sporazume o dvostrukom oporezivanju? Navedite najznačajnije za vas i ukupan broj ugovora? *
Your answer
Poreska stopa za oporezivanje vaših bruto zarada i plata u vašoj zemlji je: *
Your answer
Da li poslodavac unosi u IMI sustav strukturu isplate plaća izaslanih radnika? (IMI- Informacijski sustav unutarnjeg tržišta): *
Da li se u vašoj zemlji ili kompaniji je primenljivo pravo:“Za isti rad ista plaća i zarada“ *
Ako je odgovor „delimično“ navedite u kojim se delovima NE primjenjuje *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy