การประเมินผลก่อนการเรียนรู้ (Pre - Test) ในการจัดการความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน เรื่อง "แนวปฏิบัติในการตรวจแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานพบการกระทำความผิดที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกคำสั่ง"
This form is no longer accepting responses, and has been set to automatically close by supornchayakornsakol@gmail.com
This form was created using Google Forms. Create your own