VALMIERAS IEDZĪVOTĀJU APTAUJA 2020
Lai noskaidrotu valmieriešu viedokli par pilsētā paveikto 2019.gadā, kā arī lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību dažādu norišu plānošanā, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina piedalīties aptaujā.

Aptauja tiek veikta laika periodā no 2020.gada 25. februāra līdz 29.martam.

Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar tiem varēs iepazīties pašvaldības informatīvajā izdevumā “Valmiera”, kā arī mājaslapā www.valmiera.lv.
1. Vai esat apmierināts ar dzīvi Valmierā? (Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)
2. Novērtējiet Valmierā īstenoto darbu nozīmību – aktualitāti valmieriešiem (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)
Ļoti nozīmīgi
Nozīmīgi
Vidēji nozīmīgi
Maznozīmīgi
Nenozīmīgi
Nav viedokļa
BMX trases būvniecība
Dzelzceļa pārbrauktuves izbūve Gaides ielā
Dzelzs tilta klāja maiņa
Īpašumu iegāde Rūpniecības ielā 1 (bijušais gaļas kombināts)
Kopdzīvojamā nama dažādām sociālajām grupām Ūdens ielā 2C izveidošana
Leona Paegles ielas savienošana ar apvedceļu (Valmieras Rietumu maģistrāle)
Skatu terases un gājēju ceļa būvniecība Atpūtas parkā
Stāvlaukumu izbūve Leona Paegles ielā
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas pārbūve
Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve
Jūsu komentāri par padarītajiem darbiem Valmierā
Your answer
3. Sarindojiet Valmieras attīstībai veicamos darbus prioritārā kārtībā (no 1 līdz 9), sākot ar visbūtiskāko - 1.
Īpašumu pārbūve un investoru piesaiste teritorijai Rūpniecības ielā 1 (bijušais gaļas kombināts)
Būtiskākais
Nebūtiskākais
Vēl divu daudzdzīvokļu īres namu izbūve
Būtiskākais
Nebūtiskākais
Valmieras vecpilsētas attīstība (Valmieras pils kultūrvides centra izveide, Ziloņu ielas pārbūve)
Būtiskākais
Nebūtiskākais
Valmieras Kultūras centra pārbūve
Būtiskākais
Nebūtiskākais
Gaujas krasta promenādes izveide
Būtiskākais
Nebūtiskākais
Grantēto ceļu savrupmāju rajonos virsmas apstrāde
Būtiskākais
Nebūtiskākais
Jauna āra sporta un aktīvās atpūtas laukuma (pieaugušajiem un bērniem) izveide
Būtiskākais
Nebūtiskākais
Valmieras estrādes skatuves seguma remontdarbi
Būtiskākais
Nebūtiskākais
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide
Būtiskākais
Nebūtiskākais
Cits, Jūsuprāt, prioritāri veicams darbs vai komentāri par veicamajiem darbiem.
Your answer
4. Novērtējiet Valmierā pieejamos pakalpojumus (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu.)
4.1. Izglītība
Ļoti labi
Labi
Viduvēji
Slikti
Ļoti slikti
Nav viedokļa
Pirmsskolas izglītība
Vispārējā izglītība
Profesionālā izglītība
Augstākā izglītība
Interešu izglītība (mūzikas, dizaina un mākslas, sporta skolas, VJC “Vinda” u.c.)
Mūžizglītība (kursi, mācības, semināri pieaugušajiem)
Atbalsts karjeras izvēlē
Ko izglītības jomā Valmierā vajadzētu mainīt, uzlabot?
Your answer
4.2. Veselības aprūpe
Ļoti labi
Labi
Viduvēji
Slikti
Ļoti slikti
Nav viedokļa
Primārā veselības aprūpe (ģimenes ārsts)
Ambulatorā veselības aprūpe (speciālisti)
Stacionārā veselības aprūpe
Neatliekamā medicīniskā palīdzība
Ko veselības aprūpes jomā Valmierā vajadzētu mainīt, uzlabot?
Your answer
4.3. Sociālie pakalpojumi
Ļoti labi
Labi
Viduvēji
Slikti
Ļoti slikti
Nav viedokļa
Sociālā aprūpe un palīdzība
Narkomānijas, alkoholisma un citu problēmu risināšana
Atbalsts ģimenēm
Bērnu tiesību aizsardzība
Palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā
Ko veselības aprūpes jomā Valmierā vajadzētu mainīt, uzlabot?
Your answer
4.4. Saimnieciskie jautājumi
Ļoti labi
Labi
Viduvēji
Slikti
Ļoti slikti
Nav viedokļa
Pilsētas sabiedriskais transports
Atkritumu apsaimniekošana
Centralizētā ūdensapgāde, kanalizācija
Centralizētā siltumapgāde
Pilsētas apgaismojums
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētā
Zaļo teritoriju kopšana
Ielu uzturēšana un remonti
Ietvju uzturēšana un remonti
Kapsētu apsaimniekošana
Dzīvnieku patversmes darbība
Ko saimnieciskajā jomā Valmierā vajadzētu mainīt, uzlabot?
Your answer
4.5. Citi
Ļoti labi
Labi
Viduvēji
Slikti
Ļoti slikti
Nav viedokļa
Sabiedrisko organizāciju darbība un aktivitāte
Uzņēmējdarbības veicināšanas un atbalsta pasākumi
Pilsētas tēla veidošana un popularizēšana
Kultūras pasākumi
Sporta un aktīvās atpūtas pasākumi
Veselīga dzīvesveida popularizēšana
Pašvaldības elektronisko pakalpojumu pieejamība
Ko citās jomās Valmierā vajadzētu mainīt, uzlabot?
Your answer
5. Novērtējiet Valmieras pilsētvidi (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)
Ļoti labi
Labi
Viduvēji
Slikti
Ļoti slikti
Nav viedokļa
Ziedu kompozīciju daudzveidība
Veco un bīstamo koku apzāģēšana
Soliņu izvietojums
Atkritumu urnu pieejamība
Atkritumu urnu pieejamība suņu ekskrementiem
Velosipēdu novietņu pieejamība
Veloceliņu izvietojums
Rotaļu laukumu pieejamība
Pilsētas rotājumi
Jūsu ieteikumi, ko Valmieras pilsētvidē vajadzētu uzlabot?
Your answer
6. Vai Jūs atbalstītu atteikšanos Valmierā izmantot pesticīdus? Pesticīdi ir ķīmiskas vielas, ko izmanto kaitēkļu apkarošanai, augu slimību, parazītu un nezāļu uzveikšanai.
7. No kāda informācijas avota Jūs uzzināt par Valmieras pilsētas pašvaldības darbu? (Iespējamas vairākas atbildes)
8. Par kādām tēmām Jūs vēlētos saņemt vairāk informācijas?
Your answer
9. Kā Jūs sazināties ar Valmieras pilsētas pašvaldību? (lūdzu, atzīmējiet biežākos saziņas veidus)
10. Novērtējiet Valmieras pilsētas pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem (lūdzu, atzīmējiet atbilstošo variantu)