સાત્વિક આહાર ઉત્સવ-સ્વાદ ભાવનગરી રજીસ્ટ્રેશન
સ્ટોલ ધારકનું નામ *
Your answer
ઉદ્યોગનું નામ *
Your answer
સંપર્ક નંબર / મોબાઇલ નં (અંગ્રેજીમાં નંબર આપશો.) *
Your answer
પ્રોડક્ટની સામગ્રી *
Your answer
સાત્વિક આહાર ઉત્સવમાં પ્રોડક્ટનું વેચાણ *
Your answer
નિયમો વાંચીને ટીક કરવાનું રહેશે. આ નિયમો સ્ટોલ ધારકની બંધનકર્તા રહેશે. *
Required
સ્ટોલ ફી *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service