ลงทะเบียน
เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่

ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ ห้อง Kamolthip 1 โรงแรม สุโกศล กรุงเทพมหานคร (ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2560) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายธีระ จงสมชัย โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 326 หรือ e-mail theera.j@nbtc.go.th
ชื่อ - นามสกุล /กรุณากรอกชื่อและนามสกุลพร้อมคำนำหน้าชื่อ (นาย/นางสาว)
หน่วยงาน/บริษัท
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy