สายตรงฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
สายตรงฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุงเป็นช่องทางที่บุคลากร นิสิต หรือบุคคลทั่วไป สามารถส่งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือ ความคิดเห็นถึงฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาต่อไป
การส่งข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น
ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน
หากไม่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยติดต่อกลับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
การส่งข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail
เพื่อฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุงจะสามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์แสดงตัวตน
ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น มา ณ โอกาสนี้
ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น
Your answer
ข้อร้องเรียน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service