ขอรอรับสิทธินักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร วข.พระราชวังสนามจันทร์ รหัส 011-19-1-002 (สอบถามเพิ่มเติม 0865195668)
สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ที่เว้นช่วงการเรียนวิชาทหาร ไม่เรียนต่อเนื่อง จะต้องทำการรักษาสภาพว่าจะเรียนต่อ วิชาทหาร เช่น เรียน นศท.จบปี 2 แล้วสมัครการเรียนวิชาทหารไม่ทัน แต่จะเรียนต่อ นศท.ปี3 ต้องติดต่อขอรอรับสิทธิไว้ หรือ เรียนจบ นศท.ปี 3 แล้วด้วยเหตุผลใดๆ แต่จะเรียนต่อ นศท.ปี4 ต้องติดต่อขอรอรับสิทธิ เช่นเดียวกัน โดย ต้องติดต่อสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ขณะนั้น เพื่อขอรอรับสิทธิต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ปีติดต่อกัน *** หากไม่ติดต่อขอรอรับสิทธิจะไม่สามารถเรียนต่อ นศท.ชั้นปีที่สูงขึ้นไปได้
ชั้นปี นศท. ที่ สอบผ่านมา
เพศ
หมายเลข นศท.
เลขประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร
Your answer
ชื่อ
ชื่อนักศึกษาวิชาทหาร
Your answer
สกุล
นามสกุลนักศึกษาวิชาทหาร
Your answer
เดือน/วัน/ปี เกิด
วัน/เดือน/ปี เกิด นักศึกษาวิชาทหาร(ป้อนเป็นปี พ.ศ.)
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
เลขบัตรประจำตัวประชาชน นักศึกษาวิชาทหาร
Your answer
หมายเลขประจำตัวนักศึกษา
เลขรหัสประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้
หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยสะดวก ไม่ต้องเว้นวรรค หรือใส่เครื่องหมายใด
Your answer
อีเมล์ที่ใช้ติดต่อ
อีเมล์ที่สามารถติดต่อหรือส่งข้อมูลได้
Your answer
Facebook
ชื่อ Facebook ที่ใช้ติดต่อ (โดยสมัครเข้าร่วมกลุ่ม : นักศึกษาวิชาทหาร ม.ศิลปากร)
Your answer
Line ID
ชื่อ ID Line ที่ใช้ในการติดต่อ
Your answer
ชื่อสถานศึกษาเดิมที่สอบผ่านการเรียนวิชาทหาร
Your answer
จังหวัดของสถานศึกษาเดิมที่สอบผ่านการเรียนวิชาทหาร
ชื่อจ้งหวัดของสถานบันการศึกษาที่สอบผ่าน นศท. มา
เหตุผลการขอรอรับสิทธิ
เอกสารประกอบการขอรอรับสิทธิ
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms