Variace
Email address *
Anglická varianta kontrapunktických variací se nazývá:
1 point
Jakou formu mívá téma charakteristických variací?
1 point
Jakou formu mívá téma ornamentálních variací?
1 point
Se kterou skladbou se v baroku dávala do dvojice passacaglia (jako 2dílný cyklus)?
1 point
Která forma variací je nejstarší (tj. byla nejdříve)?
1 point
Který druh variací obvykle obsahuje oddíly s označením Minore/Maggiore?
1 point
Kde probíhá variační práce u kontrapunktických variací?
1 point
Jaký bývá hudební průběh kontrapunktických variací?
1 point
Který druh variací má téma v basu?
1 point
Ve kterém období se NEPOUŽÍVALY kontrapunktické variace?
1 point
Co je typické pro charakteristické variace?
1 point
Jakého původu je passacaglia?
1 point
Čím se liší malé a velké variace?
1 point
Co je typické pro charakteristické variace?
1 point
Jaké metrum mívá barokní passacaglia a ciaccona?
1 point
které je správné formální schéma variací?
1 point
Ve které větě sonátových cyklů se objevuje forma variací?
1 point
Co je typické pro ornamentální variace?
1 point
Kolik taktů mívá téma barokní passacaglie nebo ciaccony?
1 point
Jak se nazývaly passacaglie nebo ciaccony pro vokální obsazení?
1 point
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy