แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โรงพยาบาลบ่อเกลือ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220
1.เจ้าหน้าที่มีกิริยาและวาจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจใส่ต่อผู้มารับบริการ *
Required
2.การให้บริการตามลำดับขั้นตอน ก่อน - หลัง (ยกเว้นกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน/นั่งรถเข็นหรือนอนเปล /ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป/พระภิกษุสงฆ์/) *
Required
3.ให้คำแนะนำที่ถูกต้องและครบถ้วนต่อผู้มารับบริการ *
Required
4.ระยะเวลาในการรอรับบริการ *
Required
5.สถานที่สะอาดสะดวกต่อผู้มารับบริการ *
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms