Ład międzynarodowy in statu nascendi. Multidyscyplinarna perspektywa
Zgłoszenie referatu na IX Ogólnopolską Konwencję PTSM, Gdynia, 7-8 listopada 2019 r.
Referaty mogą być zgłaszane w j. polskim lub angielskim
International Order in statu nascendi. A Multidisciplinary Perspective
Paper submission for the 9th Convention of the Polish International Studies Association, Gdynia, November 7-8, 2019
Papers may be submitted in Polish or English.
Imię / First Name *
Nazwisko / Surname *
E-mail *
Telefon / Phone number *
Tytuł naukowy, stanowisko / Academic Degree, Academic Position *
Afiliacja / Affiliation *
Członkostwo w Polskim Towarzystwie Studiów Międzynarodowych / Membership in the Polish International Studies Association *
Tytuł referatu (W przypadku biernego uczestnictwa proszę wpisać "bez referatu") / Paper Title (in case of passive participation please type "no paper") *
Streszczenie referatu (do 200 słów) / Paper Abstract (up to 200 words) *
Referat zgłaszam do panelu / roundtable (proszę wskazać tylko jeden; w panelach o anglojęzycznych tytułach językiem roboczym jest angielski, gdy referat nie pasuje do żadnego z paneli proszę wybrać opcję "Inny", opisy paneli: http://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/2018/05/viii-konwencja-ptsm-panele.pdf): / I’d like to submit my paper to the following panel / roundtable (please indicate just one; working language is English for panels with English titles; in case your paper does not fit to any of the panels please choose "Other", panel descriptions http://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/2018/05/viii-konwencja-ptsm-panele.pdf): *
Proszę o wystawienie rachunku za udział w Konferencji / Please issue an invoice *
Dane do rachunku / Data for the Invoice
Wymagania dietetyczne / Dietary Restrictions
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych i organizacje partnerskie w celach wyłącznie związanych z organizacją IX Konwencji PTSM. Moje dane osobowe, inne niż oznaczone w tym formularzu, jako przeznaczone do publikacji, nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim, sprzedawane ani publikowane. Zachowuję prawo do wglądu, poprawiania i kasowania moich danych w dowolnym momencie. / I hereby agree for my personal information to be processed by the Polish International Studies Association (PISA) and its partners exclusively for the purpose of organization of the 9th Convention of PISA. Other than the part clearly marked in this form as meant for publishing, my personal information will not be shared with other parties, sold nor published. I keep the right to check, correct and delete my personal information any time. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy