อบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 4/2563  เรื่อง การบัญชีและการสอบบัญชีในสถานการณ์ COVID-19 (Accounting & Auditing in New Normal) วิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง Terminal Hall ชั้น 4  ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Korat  จังหวัดนครราชสีมา
เปิดรับสมัครผ่านลิงก์ https://forms.gle/r5UmvE9h2cmvuS6V7 ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy