Podporte pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve!
Hlavným cieľom pripomienok Slovenského rybárskeho zväzu v medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu zákonu o rybárstve, ktorý momentálne prebieha, je udržanie postavenia Slovenského rybárskeho zväzu ako významného užívateľa rybárskych revírov na Slovensku s viac ako 90 ročnými skúsenosťami a odborným potenciálom. Za tento čas sa na Slovensku z rybárstva stala tradícia, počnúc chovom rýb, starostlivosti a ochrany rybárskych revírov až po samotný výkon rybárskeho práva.

Významnou oblasťou je zosúladiť a prispôsobiť legislatívne predpisy na úseku výkonu rybárskeho práva súčasným podmienkam, t.j. aktualizovať zákon o rybárstve č. 139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to po 15 rokoch od nadobudnutia jeho účinnosti.

Hlavným cieľom je zachovať doterajšie postavenie Slovenského rybárskeho zväzu v otázke výkonu práva chovať, chrániť a loviť ryby na štátnych vodách.

PRE AKCEPTÁCIU PRIPOMIENOK SRZ NA MINISTERSTVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR JE POTREBNÝ ČO NAJVÄČŠÍ POČET PODPOROVATEĽOV.

PRIPOMIENKY SRZ MÔŽETE PODPORIŤ VYPLNENÍM NIŽŠIE UVEDENÝCH ÚDAJOV, A ZÁROVEŇ ŠÍRENÍM TOHTO ODKAZU.

Podporu k pripomienkam SRZ je možné zaslať do 21. novembra 2017 do 24.00 hod. Na ostatné podpisy MŽP SR nebude v rámci legislatívneho procesu prihliadať.
Aj po tomto termíne však môžete naďalej svoju podporu vyjadriť ako prejav jednoty a podpory rybárstva.

VŠETKY PRIPOMIENKY SRZ NÁJDETE NA STRÁNKE SLOV-LEX - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/751/pripomienky/zobraz (ktoré budú pridané v priebehu dnešného dňa).

Vytvorená databáza podporovateľov bude zaslaná spolu s pripomienkami SRZ k zákonu o rybárstve na Ministerstvo životného prostredia SR.

Krstné meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
E-mailová adresa *
Your answer
Ulica a číslo popisné *
Your answer
Mesto alebo obec *
Your answer
PSČ (uvádzať bez medzery) *
Your answer
Člen SRZ *
Zaslaním podpory k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve súhlasím so spracovaním osobných údajov pre potreby zaslania databázy podporovateľov na Ministerstvo životného prostredia SR.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.