Webináře Inspirace pro váš bytový dům
Zveme vás ke sledování bezplatných webinářů Inspirace pro váš bytový dům. Vysílání proběhne:

v úterý 27. 10. 2020 od 18h na YouTube kanále PND TV
Program:
• Financování investic v bytovém domě a praktické zkušenosti s podvodnými návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ – Ing. Ladislav Koucký, manažer pro bytové domy v ČSOB.
• Povinnosti bytových domů vyplývající ze směrnice EP a Rady EU o energetické účinnosti – Ing. Jiří Zerzaň, jednatel spol. Techem.
• O kvalitě pitné vody v domě rozhoduje už samotná montáž rozvodů – Jan Vokáč, REHAU s.r.o.

v úterý 3. 11. 2020 od 18h na YouTube kanále PND TV
Program:
• Balkón a lodžie – nový rozměr bytu – Jan Roháček ze spol. Alumistr SE
• Úspora teplé vody bez odpojení CZT – Petr Raab ze spol. ETES, s.r.o.
• TZB v bytovém domě – Ing. Petr Němec, Pro náš dům, z.s.

v úterý 10. 11. 2020 od 18h na YouTube kanále PND TV
Program:
• Právní úprava bytového spoluvlastnictví po novelizaci občanského zákoníku – Eliška Franková, Pro náš dům, z.s.
• Infračervená termografie dává bytovým domům šanci na úsporu nákladů –Ing. Vladislav Hrdlička, Pro náš dům, z.s.
• Kam kráčíš bytový dome, aneb trendy a udržitelnost – Ing. Petr Němec, Pro náš dům, z.s.

Ke sledování webináře se připojíte na adrese, která Vám bude zaslána e-mailem před konáním webináře.
V průběhu živého vysílání budete mít možnost klást dotazy prostřednictvím chatu na youtube kanále nebo nám je můžete zasílat na e-mail: info@pronasdum.cz
Email address *
Přihlašuji se na termín webináře: *
Přihlásit se můžete na jeden, dva nebo všechny tři webináře. Výběr je jen na vás.
Required
Registrační údaje:
Přihlašuji se za subjekt: *
Identifikační číslo subjektu (IČ):
Název subjektu:
V případě právnické osoby
Adresa (ulice, číslo): *
Adresa (město): *
Adresa (PSČ) *
Přihlášený - příjmení: *
použijte diakritiku
Přihlášený - jméno: *
použijte diakritiku
Poučení a souhlas se zpracováním údajů
Bez udělení souhlasu není možné se na seminář přihlásit.
Zpracování osobních údajů: *
Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům obchodní a marketingové komunikace v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).Osobní údaje zpracováváme z důvodu naplnění společenského cíle daného stanovami spolku, a to zejména podpory kvality bydlení, technického stavu bytových a nebytových budov, zvyšování bezpečnosti v bytových a nebytových budovách a ochrany životního prostředí v návaznosti na provoz bytových a nebytových budov. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou v rámci zabezpečení naplnění oprávněných potřeb Pro náš dům z.s., pokud není subjektem zažádáno o výmaz, respektive uplatnění práva být zapomenut plně v souladu s výše uvedeným nařízením GDPR. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, kontaktní e-mail, kontaktní telefon statutárních zástupců SV, BD, správců, vlastníků a nájemníků budov, IP adresu zařízení z kterého bylo provedeno elektronické příhlášení na akci realizovanou Pro náš dům z.s. a adresa osoby (ulice, číslo, PSČ a město). Zároveň Vás informujeme o Vašich právech vyplývajících zejména z článků 13 až 19, a to zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo požadovat jejich změnu, úpravu rozsahu, aktualizaci obsahu, sdělení rozsahu zpracovávaných údajů nebo výmaz, respektive právo být zapomenut. Správce poskytuje osobní údaje zpracovatelům osobních údajů, kterými jsou partneři Pro náš dům z.s. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s tímto nařízením nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Pro náš dům z.s., Dřevařská 14, Brno 602 00. Osoba odpovědná za zpracování je Ing. Vladislav Hrdlička, mail: vladislav.hrdlicka@pronasdum.cz, mobil: 00420 730 518 804
Prostor pro vaše dotazy a připomínky
Chcete nám něco sdělit?
A to je vše! Těšíme se na viděnou.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy