Program Rewitalizacji dla Gminy Żyraków
Szanowni Państwo!
W związku trwaniem prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyraków dokumentu mającego określić działania w sferze społeczeństwa, gospodarki, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju obszaru, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma odzwierciedlać rzeczywistą sytuację w Gminie Żyraków oraz wyznaczyć obszary, gdzie koncentrują się negatywne zjawiska, na których, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam uwzględnić Państwa sugestie.
Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.
Płeć *
Required
Wiek *
Required
Proszę podać nazwę sołectwa w którym Pan/Pani mieszka *
Your answer
Jakie są Pana(i) zdaniem główne problemy Gminy Żyraków ? Prosimy o zaznaczenie najwyżej trzech najistotniejszych problemów. *
Required
Jakie działania podejmowane w Gminie Żyraków poprawiłyby jakość życia Pana(i) lub Pańskiej rodziny? Prosimy zaznaczyć nie więcej niż trzy najistotniejsze działania. *
Required
Mój stosunek do Gminy Żyraków:
Jakie problemy społeczne w Gminie Żyraków należy rozwiązać w pierwszej kolejności? Proszę wskazać odpowiednie pola (maksymalnie 3). *
Required
Jakie problemy ekonomiczne w Gminie Żyraków należy rozwiązać w pierwszej kolejności? Proszę wskazać odpowiednie pola (maksymalnie 3). *
Required
Bez tytułu
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service