รายงานติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
จัดทำระบบการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกอบด้วย 1. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 (ต.ค. 61 - มี.ค 62 )
2. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2 (เม.ย. ุ62 - ก.ย. 62 )
กรุณาเลือกรอบในการรายงานผลการพัฒนาบุคลากร *
หน่วยงานในสังกัด (ส่วนกลางสังกัดในส่วนภูมิภาค ระบุ สถานฯ หรือ บพด.) *
ชื่อ - นามสกุล (ตัวอย่าง เช่น นาย/น.ส. คนดี รักการพัฒนา) *
ประเภทของบุคลากรภาครัฐ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy