Ученици със СОП, които не достигат ДОС и ще получат удостоверение за завършен VII клас и ученици насатнени в приемни семейства, домове за деца лишени от родителска грижа и центрове за настаняване от семеен тип.
Настоящата справка следва да бъде попълнена само от училища, в които се обучават ученици със СОП, които не достигат ДОС и вместо свидетелство за основно образование ще получат удостоверение за завършен клас и училища в които се обучават ученици насатнени в приемни семейства, домове за деца лишени от родителска грижа и центрове за нстаняване от семеен тип.
Наименование на училището *
Населено място *
Код по НЕИСПУО *
Брой ученици със СОП, които не постигат ДОС и ще получат удостоверение за завършен клас
Данни на учениците със СОП
В прикачен екселски файл напишете трите имена и диагнозата по ЛКК или ТЕЛК на учениците със СОП, като броят на включените имена следва да е равен на броя ученици, посочен в предходния въпрос.
Брой ученици настанени в приемни семейства, домове за деца лишени от родителска грижа и центрове за настаняване от семеен тип
Данни за ученици настанени в приемни семейства, домове за деца лишени от родителска грижа и центрове за настаняване от семеен тип
В прикачен екселски файл напишете трите имена на учениците настанени в приемни семейства, домове за деца лешени от родителска грижа и центрове за настаняване от семеен тип и институцията в която са настанени
Име фамилия и телефон на служителя попълнил тази справка *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms