PiCademy evaluation

Evaluation of your benefit of the Pinovo training program. Evaluering av ditt utbytte etter gjennomgått Pinovo - opplæringsprogram.
    This is a required question