Enquête vredeseducatie - kernwapens
Beste leerkracht,

Rotary, Pax Christi Vlaanderen en Vrede vzw werken in samenwerking met de Vereniging voor de Verenigde Naties en het Rode Kruis Vlaanderen aan een educatief traject om de kennis in de derde graad middelbaar onderwijs over de gevaren van kernwapens te vergroten. Zo willen we de leerkrachten (geschiedenis, levensbeschouwing, fysica en chemie) die omtrent het thema lesgeven ten volle ondersteunen.

Om de kwaliteit van een dergelijk educatief traject te maximaliseren, is jouw mening erg belangrijk voor ons. Enkel zo kunnen we ten volle de noden inschatten. Meer nog, vul je deze enquête in, dan krijgt jouw school voorrang om met dit project aan de slag te gaan.

Deze enquête is zeer kort en neemt slechts enkele minuten in beslag.
Bedankt alvast voor je waardevolle input.

P.S. Heb je vragen bij deze enquête, dan kan je steeds contact opnemen met thomas.deweer@paxchristi.be.
Beoordeel onderstaande stellingen op een schaal van 1 (sterk mee oneens/niet akkoord) tot 5 (helemaal eens/akkoord). Mocht je het antwoord niet weten, of is deze vraag niet van toepassing, duid dan 6 aan.
Ik behandel het thema kernwapens in mijn lessen. *
1 (sterk mee oneens)
2 (eerder oneens)
3 (noch mee eens noch mee oneens)
4 (eerder eens)
5 (helemaal eens)
6 (niet van toepassing)
duid aan wat past
Hier kan je indien je dat zou wensen je bovenstaand antwoord verder toelichten.
Ik zou graag meer aandacht willen besteden aan dit thema. *
1 (sterk mee oneens)
2 (eerder oneens)
3 (noch mee eens noch mee oneens)
4 (eerder eens)
5 (helemaal eens)
6 (niet van toepassing)
duid aan wat past
Hier kan je indien je dat zou wensen je bovenstaand antwoord verder toelichten.
Ik zie opportuniteiten om vakoverschrijdend te werken rond dit thema. *
1 (sterk mee oneens)
2 (eerder oneens)
3 (noch mee eens noch mee oneens)
4 (eerder eens)
5 (helemaal eens)
6 (niet van toepassing)
duid aan wat past
Hier kan je indien je dat zou wensen je bovenstaand antwoord verder toelichten.
Mijn leerlingen zijn geïnteresseerd in dit thema. *
1 (sterk mee oneens)
2 (eerder oneens)
3 (noch mee eens noch mee oneens)
4 (eerder eens)
5 (helemaal eens)
6 (niet van toepassing)
duid aan wat past
Hier kan je indien je dat zou wensen je bovenstaand antwoord verder toelichten.
Het bestaande educatief materiaal stelt me voldoende in staat om dieper in te gaan op de thematiek. *
1 (sterk mee oneens)
2 (eerder oneens)
3 (noch mee eens noch mee oneens)
4 (eerder eens)
5 (helemaal eens)
6 (niet van toepassing)
duid aan wat past
Hier kan je indien je dat zou wensen je bovenstaand antwoord verder toelichten.
Ik zou extra ondersteuning omtrent deze thematiek kunnen gebruiken. *
1 (sterk mee oneens)
2 (eerder oneens)
3 (noch mee eens noch mee oneens)
4 (eerder eens)
5 (helemaal eens)
6 (niet van toepassing)
duid aan wat past
Hier kan je indien je dat zou wensen je bovenstaand antwoord verder toelichten.
Ik ben bereid aan de slag te gaan met een educatief traject over dit thema begeleid door externen. *
Hier kan je indien je dat zou wensen je bovenstaand antwoord verder toelichten.
Hier kan je indien je dat zou wensen je bovenstaand antwoord verder toelichten.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy