แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป
คำชี้แจง : แบบสอบถามมี 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการ
ส่วนที่ 3 ภาพรวม/ข้อติชม/ข้อเสนอแนะในการให้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
สถานะ *
ความถี่ในการติดต่อ *
หน่วยงานภายในที่ท่านติดต่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ช่องทางที่ท่านติดต่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ลักษณะงาน/ประเภทของงานที่ท่านติดต่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms