แบบประเมินความพึงพอใจ
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.สถานภาพ *
2. เพศ *
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมายลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน (คลิกเมาส์เลือกตามความพึงพอใจของท่าน)
*
Captionless Image
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
นักเรียนเห็นความสำคัญของกิจกรรม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
สถานที่ใช้จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
กิจกรรมต่าง ๆ มีความเหมาะสม
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การให้ความร่วมมือของคณะครูในกิจกรรม
การจัดสถานที่ซุ้มต่าง ๆ มีความสวยงามเหมาะสม
กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
การจัดกิจกรรมมีความประทับใจ
อยากให้จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรทุกปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ฝ่ายประเมินผลกิจกรรมขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. Report Abuse