แบบกรอกข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ให้บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ทุกท่านกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน
คำนำหน้านาม *
ชื่อ *
นามสกุล *
คำนำหน้านาม (ภาษาอังกฤษ) *
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) *
ตัวอย่าง เช่น บ้านเลขที่ 1 หมู่ 12 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 เป็นต้น
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) *
ตัวอย่าง เช่น บ้านเลขที่ 1 หมู่ 12 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 เป็นต้น
วัน/เดือน/ปีที่บรรจุ *
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใส่วัน เดือน ปีที่บรรจุ ส่วนครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการให้ใส่วัน เดือน ปี ตามสัญญาจ้างวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้
MM
/
DD
/
YYYY
ตำแหน่ง *
วิทยฐานะ *
เลขที่ตำแหน่ง *
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ใส่เลขที่ตำแหน่ง เช่น 1234 เป็นต้น ส่วนครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ไม่มีเลขที่ตำแหน่ง ให้กรอกลงไปว่า "ไม่มี"
ระดับการศึกษา (1) *
บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ใหเลือกวุฒิที่สูงสุดเพียงวุฒิเดียว กรอกในช่องที่ (1) ส่วนบุคลากรที่จบตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ให้กรอกในช่อง (1) เป็นวุฒิปริญญาตรีตามที่ท่านได้รับการบรรจุแต้งตั้ง
สาขาวิชาเอก (1) *
เช่น ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย เป็นต้น
สถานบันการศึกษาที่จบ (1) *
ระดับการศึกษา (2)
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเอก (2)
เช่น ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย เป็นต้น
สถานบันการศึกษาที่จบ (2)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
เช่น 089-1234567 เป็นต้น
e-mail *
Upload รูปภาพ *
Upload รูปภาพชุดข้าราชการ สำหรับข้าราชการครู และชุดสุภาพ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา โดยรูปภาพเป็นรูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ไฟล์รูปภาพ ต้องเป็นนามสกุล .JPG เท่านั้น
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service