แบบประเมินความพึ่งพอใจต่อการรับบริการกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
สำนักงานสารณสุขจังหวัดยะลา
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง โดยเลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
1.เพศ *
2.อายุ *
Required
3.อาชีพประจำ *
Required
4.สถานที่ปฏิบัติงาน *
5. งานที่ติดต่อ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy