Delta i projektet "Stärk ungas medie- och informationskunnighet"
Vill din skola eller kommun delta i ett nytt projekt för att stärka det källkritiska förhållningssättet hos unga? Tillsammans med Google.org vänder vi oss nu till unga mellan 13 och 19 år i områden med särskilda utmaningar gällande tillit och delaktighet i samhället. Denna blankett syftar till att få in intresseanmälningar för deltagande i projektet.

I dag uppger varannan ung mellan 17 och 23 att de inte känner sig delaktiga i samhället, enligt en rapport från MUCF. Den årliga undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar även att tillitsklyftorna ökar. Störst är utanförskapet i glesbygd och utsatta områden. Detta utanförskap är kopplat till möjligheten att påverka sin omvärld och att kunna fatta välinformerade beslut om sitt eget liv, framtid och vårt gemensamma samhälle. Med projektet “Empower youth with media and information literacy” ger Google.org Mobile Stories verktyg till skolor med särskilda utmaningar när det gäller tillit till samhället och bristande medie- och informationskunnighet. Skolor i totalt 10 kommuner ska få kostnadsfri tillgång till verktyget och kunna publicera sig på Mobilestories.se detta tack vare Google.org.

I Mobile Stories publiceringsverktyg tränas unga mellan 13-19 år i medie- och informationskunnighet, genom att de själva får testa att jobba med journalistiska metoder. I verktyget guidas användarna steg för steg genom publiceringsprocessen. Längs vägen får de hjälp exakt när de behöver den, tips från yrkesverksamma journalister, information och checkfrågor kring källkritik, publicistiska lagar och etiska regler. En lärare eller skolbibliotekarie måste godkänna artikeln innan den publiceras på Mobile Stories medieplattform – en community för skolor. Sedan 2017 publiceras artiklar, poddar och rörligt material av unga från olika delar av Sverige, öppet för alla att ta del av.

https://vimeo.com/289677622
http://mobilestories.se

Idén till ett utbildande publiceringsverktyg har sitt ursprung i mötena med unga, verktyget har utvecklats i nära samspel med lärare och elever.

När vi behandlar er intresseanmälan kommer vi ta hänsyn till:
*Den effekt vi tror vi kan åstadkomma gällande de utmaningar organisationen beskriver
*Geografisk spridning
*Intresse från personal på skolan
*Möjligt antal deltagande elever i projektet

Intresseanmälningar kommer hanteras löpande tills kvoten är uppfylld.

OBS! Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter på denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.
Email address *
Mitt namn *
Your answer
Namn på den verksamhet jag kommer från: *
Your answer
Namn på min kommun: *
Your answer
Så många lärare/bibliotekspersonal är intresserade av att delta i projektet från vår organisation *
Så många elever är aktuella för projektet *
Your answer
Våra elever går på: *
Jag vill boka digitalt möte/demo med Mobile Stories för att få mer information *
Detta är våra utmaningar på skolan/kommunen gällande problemformuleringen ovan: *
Your answer
Jag vill ha nyhetsbrev från Mobile Stories *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy