KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOT. ANALIZY SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY OSIEK NA POTRZEBY PROGRAMU REWITALIZACJI
Szanowni Państwo,
Gmina Osiek przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2019-2023.
W związku z tym prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Osiek. Wypełniając ankietę pomożecie Państwo zidentyfikować najważniejsze problemy na obszarze Gminy, jej potencjał, a także typować te działania, których realizacja pomoże w niwelowaniu/eliminowaniu tych problemów.
Każdy wypełniony kwestionariusz ankiety jest dla nas bardzo cenny i będzie wykorzystany w opracowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Osiek na lata 2019 – 2023.
Proszę wskazać max. 5 najważniejszych silnych stron Gminy Osiek (potencjał):
Proszę wskazać max. 5 największych słabości Gminy Osiek (problemy):
Proszę wskazać max. 5 najważniejszych szans dla Gminy Osiek:
Proszę wskazać max. 5 najważniejszych zagrożeń dla Gminy Osiek:
5. Uwzględniając wskazany przez Panią/Pana potencjał Gminy Osiek (silne strony), proszę zaproponować max. 4: przedsięwzięcia/projekty rewitalizacyjne infrastrukturalne (inwestycyjne, „twarde”), które pozwolą ograniczyć/wyeliminować wskazane przez Panią/Pana problemy (słabości) Gminy Osiek oraz max. 4 projekty nieinwestycyjne („miękkie”), które będą powiązane z zaproponowanymi projektami „twardymi”. (UWAGA! Proszę o jak największe precyzowanie formułowanych zadań/operacji, np.:- stworzenie infrastruktury turystycznej w postaci …………..- budowa/rozbudowa/wyposażenie świetlicy w…- stworzenie inkubatora przedsiębiorczości w…- renowacja zabytku … w… na potrzeby…- realizacja projektu szkoleniowego …- przeprowadzenie kursów/szkoleń z…)
Your answer
Sytuacja zawodowa:
Płeć:
Grupa wiekowa:
Miejsce zamieszkania:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service