Endelig fredag! / Finally Friday!
Søknadsskjema til fredagsshow høsten 2019 / Application Form for Friday Shows Autumn 2019
Om fredagsshowene / About the Friday Shows
Denne høsten blir det improshow hver fredag i Lillesalen på Chateau Neuf fra kl 20-22. Fredagsshowene spilles på norsk, og inneholder mer kortform enn onsdagsshowene. Derfor spilles det siste settet disse fredagene av en gjeng fra level 3, som spiller kortform.

"Kortform" vil si impro der improvisatørene blir satt opp i scener med bestemte oppdrag, og der scenene som regel ikke er sammenknyttet på noen måte. "Langform" vil si impro der scenene utvikles organsik, dvs. uten et spesifikt oppdrag, og der scenene som regel har en viss sammenheng.

Hvis du har en gruppe som kan spille impro på norsk, kan du søke her om å spille et sett på fredagsshowene.
Vi prøver å gi alle plass, men dette er punker vi prioriterer blant de som søker:
- At dere har lang erfaring med impro
- At dere er en stor gruppe
- At dere er engasjert i miljøet, f. eks. som lærere, jamledere, teknikere på show
- At dere bidrar til økt mangfold i miljøet, f. eks. at dere er en kvinnegruppe eller har medlemmer som tilhører minoriteter
- At dere har valgt en tydelig stil, et tema eller et showkonsept for settet deres
- At medlemmene ikke spiller i mange andre grupper

Dere må også være forberedt på å måtte hjelpe til på showet samme kveld dere er satt opp til å spille. For eksempel med å selge billetter, styre lys/lyd eller være crewsjef. Vi setter også pris på om dere hjelper og deler facebook-arrangementene våre: det er jo gøyere på scenen med mange i publikum!

In English:
This autumn there will be improv shows happening every Friday in Lillesalen at Chateau Neuf from 20-22. These shows will be in Norwegian, and will contain more shortform improv than the Wednesday shows. Therefore, the last set on the Friday show is reserved for players from level 3 who will play shortform.

"Shortform" is improv where the players are given spesific set-ups for each scene, and where the scenes usually aren't interlinked. "Longform" is improv where the scenes develop organically, meaning without any spesific set-up, and where there usually is some kind of connection between the scenes.

If you have a team that can play in Norwegain (strong accents is no problem), you can apply here to play a set on the Friday shows. This gives your team higher priority when we make the set lists:
- That you are experienced improvisers
- That the group size is big
- That you are dedicated to the community, e. g. as a teacher, jam leader, show technician
- That you increase diversity, f.ex. all-female teams, minority groups
- That you have chosen a clear style, a theme or a show concept for your sets
- That you and your team members don't play on many other teams

Please also note you might have to help out on the show the same evening you are playing. With either tickets, lights/sound or as a crewsjef. And please also help us share the fb-events: it is more fun to play with a lot of people in the audience!
Gruppenavn / Team Name *
Your answer
Gruppemedlemmer / Team Members *
Your answer
E-postadresse til kontaktperson / Email address to contact person *
Your answer
Showbeskrivelse / Show Description *
Your answer
Har dere et bilde vi kan bruke i markedsføring? Legg ved lenke her /Do you have a picture for PR? Please put a link here to where we can find it.
Your answer
Hvordan vil dere bidra i miljøet denne høsten? / How will you contribute to the community this autumn?
Your answer
Hvor mye erfaring har dere? / How much improv experience do you have?
Your answer
Hvilke fredager ønsker dere å spille? / What Fridays do you want to play? (Vi kan ikke garantere at dere får plass på akkurat denne fredagen, men fint for oss å ha en oversikt) *
Required
Har dere noen spesielle behov eller noe dere vil legge til? / Do you have any special needs or something you would like to add?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service