แบบเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู
เรียน ผู้เสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครู

เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลและเป็นการตรวจสอบว่าท่านได้เสนอหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเป็นไปตามเงื่อนไข ๑๕ ข้อที่กำหนดหรือไม่ ขอความกรุณาท่านดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

(ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)

หมายเหตุ :
: โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและมีรายละเอียดมากที่สุด จะเป็นพระคุณยิ่ง และขอความกรุณาตรวจสอบ e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้อง
: ข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครู โปรดศึกษาที่ URL : http://hrd.obec.go.th/event/Q4.pdf
: คำถาม-แนวปฏิบัติการส่งหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครู โปรดศึกษาที่ URL : https://goo.gl/JGt2nG

คำชี้แจงแนวปฏิบัติในการส่งแบบเสนอหลักสูตร
๑. ผู้เสนอหลักสูตรจะต้องทำเอกสารหลักสูตรเป็นไฟล์ .pdf โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดลักษณะของหลักสูตรการพัฒนาให้ครบถ้วนทั้ง ๑๕ ข้อ
๒. ผู้เสนอหลักสูตรต้องแนบแบบเสนอหลักสูตรมาพร้อมกับหลักสูตร
๓. รายละเอียดการเขียนแบบเสนอหลักสูตร
๓.๑ ผู้เสนอหลักสูตรต้องป้อนข้อมูลตามแบบฟอร์มแบบเสนอหลักสูตรให้ครบถ้วน
๓.๒ ในกรณีที่ผู้เสนอหลักสูตรประสงค์จะจัดหลักสูตรเดียวในหลายพื้นที่หรือหลายรุ่นให้เสนอหลักสูตรแยกตามพื้นที่ หรือตามรุ่นเพื่อ เป็นข้อมูลการตัดสินใจเลือกหลักสูตรของครูผู้สอน
๓.๓ การส่งไฟล์เอกสารหลักสูตร ให้ใช้วิธีอัพโหลดไฟล์ขึ้น google drive เปิดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์เป็นสาธารณะ และนำลิงค์ URL ไฟล์หลักสูตรของท่าน มาบันทึกในแบบฟอร์มเสนอหลักสูตร
๓.๔ หลังจากผู้เสนอหลักสูตร คลิ๊กส่งแบบฟอร์ม จะได้รับ e-mail ตอบกลับอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการจัดส่งของท่านใน e-mail เน้นตรวจสอบลิงค์ URL ไฟล์เอกสารหลักสูตรของท่าน ถ้าพบว่าไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารได้ ให้ผู้เสนอหลักสูตรแก้ไขลิงค์ URL ให้ถูกต้อง และดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใหม่อีกครั้ง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms