การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินการจัดโครงการ "พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" โดยการจัดกิจกรรมการบรรยายและอภิปราย ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และรูปแบบออนไลน์ถ่ายทอดสด ผ่านทาง Facebook จำนวน 7 ครั้ง ภายใต้หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทุนวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการ"
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วิทยากรโดย 1. ศ.ดร.ทพญ. ศิริวรรณ สืบนุการณ์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ/รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
2. ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ/
คณะทำงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (สกสว.)
- ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การทำงานวิจัยระหว่างสาขา"
วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วิทยากรโดย 1. ศ.ดร.นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์
ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
2. รศ.ดร. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต
รางวัล Grand Prix (Grand Prix du Salon International des Inventions de Geneva)
- ครั้งที่ 3 หัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วิทยากรโดย 1. ศ.ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
2. ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ/
คณะทำงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (สกสว.)
- ครั้งที่ 4 หัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความ/ตำรา/หนังสือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 14.00-16.00 น.
วิทยากรโดย 1. ศ.ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ
ราชบัณฑิต
2. ศ.ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
- ครั้งที่ 5 หัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความ/ตำรา/หนังสือ ด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์"
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 10.00-12.00 น.
วิทยากรโดย 1. ศ.ดร. ศากุน บุญอิต
2019 TRF-OHEC-SCOPUS Research Awards (For Mid-career Scholar)
2. ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ด้านมนุษยศาสตร์
- ครั้งที่ 6 หัวข้อ "เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำราทั่วไป"
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 14.00-16.00 น.
วิทยากรโดย 1. รศ.น.ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ครั้งที่ 7 หัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความ/ตำรา/หนังสือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ"
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น.
วิทยากรโดย 1. ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ
ราชบัณฑิต/หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
2. ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
สมาชิกวุฒิสภา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโดยการกรอกข้อมูลด้านล่างนี้
ชื่อ-นามสกุล *
ประเภทผู้เข้าร่วม *
เลือกประเภทผู้เข้าร่วมที่ตรงกับท่านมากที่สุด
อีเมล *
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์โทรติดต่อ *
สังกัด/หน่วยงาน
วันที่คุณสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและอภิปราย *
ทำเครื่องหมายเลือกหัวข้อที่ท่านสนใจเข้าร่วม (สามารถเลือกได้หลายครั้ง)
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy