Formularz dla organizacji/instytucji rekomendującej kandydata/kandydatkę na szkolenie Młodzieżowych Liderów RS 2018
Szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse 2018
UWAGA! Rekomendacje wypełniamy oddzielnie dla każdego kandydata/ każdej kandydatki!
Email address *
I. Dane Organizacji/ Instytucji
Nazwa organizacji/ instytucji *
Your answer
Miejscowość - siedziba organizacji/ instytucji *
Your answer
Adres organizacji *
Your answer
II. Dane kandydata/ kandydatki
Imię i nazwisko osoby rekomendującej
Your answer
Imię i nazwisko *
Your answer
Miejscowość - miejsce zamieszkania *
Your answer
Czy kandydat jest spokrewniony z koordynatorem projektu lub inną osobą zarządzającą organizacją/instytucją? *
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa przez rekomendowanego kandydata na szkolenie.
Kryteria uczestnictwa w szkoleniu: 1. Wiek 15-19 lat (tegoroczni absolwenci szkół podstawowych, gimnazjum, uczniowie szkół średnich i tegoroczni absolwenci szkół średnich). 2. Uczestnictwo w projekcie zrealizowanym w ramach jednego spośród trzech konkursów Programu Równać Szanse 2017: Ogólnopolski Konkurs Grantowy; Regionalny Konkurs Grantowy, Projekty Modelowe - Publikacje.
Oświadczam, że zgłaszany przez mnie kandydat/kandydatka spełnia kryteria formalne uczestnictwa w Szkoleniu Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse 2017. *
III. Informacje koordynatora projektu o kandydacie/kandydatce.
Imię i nazwisko koordynatora/koordynatorki projektu. *
Your answer
Numer telefonu i adres e-mail koordynatora/koordynatorki projektu. *
Your answer
Tytuł zrealizowanego projektu, w którym kandydat/kandydatka brał/a udział, oraz nazwa konkursu, w którym projekt został zrealizowany. *
Your answer
Na czym polegał udział kandydata/kandydatki w projekcie? *
Your answer
Jaka była aktywność kandydata/kandydatki w grupie projektowej? Czy preferował/a zadania indywidualne czy grupowe? *
Your answer
Czy kandydat/kandydatka angażował/a się w działania organizacji/instytucji po zakończeniu działań projektowych. Jeśli tak w jakie? Jaka była rola kandydata/kandydatki w tych działaniach? *
Your answer
Ogólna ocena kandydata/kandydatki, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności w działaniu. *
Your answer
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wymienionych w oświadczeniu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży z siedzibą przy ul. Kredytowej 6/20 w Warszawie (kod pocztowy: 00-062) tel.: 22 826 10 16
2. Celem zbierania danych jest realizacja umowy o dotację nr «Nr_Projektu»
3. Podanie danych jest dobrowolne.
4. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
5. Dane mogą zostać przekazane instytucji finansującej Program Równać Szanse – Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przedstawicielstwo w Polsce oraz instytucjom uprawnionym do kontroli z mocy prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ośmiu lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przekazano dane.
7. W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapoznałem/Zapoznałam się z klauzulą informacyjną *
UWAGA! FORMULARZ POWINIEN ZOSTAĆ WYPEŁNIONY ODDZIELNIE DLA KAŻDEJ REKOMENDOWANEJ OSOBY!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service