Radionica "KAKO NAPISATI I PRIJAVITI PROJEKT NA NATJEČAJ SZSuR?"

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA RADIONICI
„KAKO NAPISATI I PRIJAVITI PROJEKT NA NATJEČAJ SzSuR-a?“

Prijave su još uvijek otvorene! :)


S ciljem olakšavanja Vaše prijave na Natječaj SzSuR-a za studentske programe u 2015. godini Ured za udruge Studentskog zbora Sveučilišta u rijeci organizira radionicu „Kako napisati i prijaviti projekt na natječaj SzSuR?“

Tijekom radionice predavači će Vam objasniti sve potrebo kako biste što uspješnije predali Vaš projekt na natječaj koje će biti raspisan u prosincu 2015. godine.

Kao i proteklih godina projektna dokumentacija predavat će se putem Internet aplikacije, koja će biti detaljnije objašnjena na radionici.

Predavači će Vas uputiti i na druge izvore financiranja koje možete ostvariti kako biste realizirali svoj projekt.
Natječaj će se raspisati početkom prosinca 2015. g. i trajati će do sredine siječnja 2016. g.

• TIJEK RADIONICE

Radionica će se održati u tri dijela:

I. DIO:

1. grupa – 27. studenog s početkom u 16 sati
2. grupa – 28. studenog s početkom u 12 sati

II. DIO:

Samostalan radu u grupama u tijekom tjedna do narednog dijela radionice

III. DIO:

1. grupa – 4. prosinca s početkom u 16 sati
2. grupa – 5. prosinca s početkom u 12 sati

U prvom dijelu sudionici će biti podijeljeni u manje grupe i upoznati s Pravilnikom o financiranju Studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija, s tijekom i pravilima Natječaja, izvorima financiranja, osnovama projektne kulture i na kraju sa sučeljem aplikacije.

Sudionici će također biti upućeni da odaberu projektnu ideju koju će u drugom dijelu razraditi i pretvoriti u projektni prijedlog.

U drugom dijelu sudionici su podijeljeni u manjim grupama, razrađuju projektnu ideju s ciljem njezinog pretvaranja u projektni prijedlog i predaje na evaluaciju u trećem dijelu radionice. Projektni prijedlog kojeg sudionici predaju nije smio biti prijavljivan u posljednje tri godine na Natječaj SzSuR-a, niti će se smjeti prijaviti na Natječaj za 2016. g.

U trećem dijelu prije same evaluacije sudionici će biti upućeni, što trebaju ispraviti da bi predali što bolji projektni prijedlog.
Evaluatori će pred sudionicima pregledati predane projektne prijedloge i nagraditi tri najbolja.

Vrijednost projekata bi se trebala kretati unutar iznosa od 5.000,00 kn.

• PRIJAVA NA RADIONICU

Radionica za sve studentice i studente Sveučilišta u Rijeci je besplatna, a prijaviti se možete putem ovog obrasca do 26. studenog 2015. g. u 12:00 sati.

OGRANIČENJE: po grupi studenata i studentskoj udruzi moguće je prijaviti dva sudionika.

• MJESTO ODRŽAVANJA

Radionica će se održati u prostoru Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka.

Sve relevantne akte za Natječaj možete pronaći na
http://sz-ri.com/dokumenti/


Prijavom na radionicu dajete pristanak SZSuR na korištenje prikupljenih podataka u svrhe obavještavanja o aktivnostima SZSuR-a.