Szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych

  Captionless Image

  TERMIN: 14 marca 2014 (sobota) GODZ: 11:00 - 14:00 w KRAKOWIE

  CEL SZKOLENIA: Szkolenie ma na celu zapoznanie z regulacjami prawnymi oraz praktycznymi metodami i rozwiązaniami stosowania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych. PROGRAM SZKOLENIA: 1. Zasady przetwarzania danych osobowych. 2. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności administratorów i pracowników. 3. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej. 4. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych. 5. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy. 6. Role i zadania GIODO.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question