तंत्रस्नेही शिक्षकांची नोंदणी माहिती प्रपत्र

कृपया तंत्रस्नेही शिक्षकांनी ( Techno Savvy) माहिती तंत्रज्ञानचा वापर कसा करत आहात किंवा करू इच्छिता अशा सर्व शिक्षकानॆ येथे लिहा
जर यापूर्वी ज्या शिक्षका नी या संकेत स्थळावर http://www.technoteachers.in/ माहिती भरलेली असेल तर येथे नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही .
  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be fewer than 150 characters.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be fewer than 150 characters.
  This is a required question