SET 6: SOALAN PERCUBAAN SAINS SPM HULU SELANGOR
Jawab semua soalan
NAMA PENUH:
Tulis nama penuh anda
Your answer
NAMA SEKOLAH:
Tulis nama penuh sekolah anda
Your answer
NAMA KELAS:
Tulis nama penuh kelas anda
Your answer
1. Sistem saraf pusat terdiri daripada
1 point
2. Rajah 1 menunjukkan satu jenis neuron. Antara yang berikut, yang manakah adalah benar tentang neuron ini?
1 point
Captionless Image
3. Rajah 2 menunjukkan satu tindakan yang berlaku dalam badan kita.
1 point
Apakah kebaikan tindakan di atas kepada manusia?
Apakah kebaikan tindakan di atas kepada manusia?
4. Hormon apakah yang mempunyai fungsi seperti berikut?
1 point
Captionless Image
5. Antara penyakit berikut, yang manakah kesan daripada pengambilan alkohol secara berlebihan?
1 point
6. Rajah 3 menunjukkan rajah skema pewarisan manusia.
1 point
Antara yang berikut, yang manakah kromosom bagi P?
Antara yang berikut, yang manakah kromosom bagi P?
7. Antara yang berikut, yang manakah menetukan jantina anak?
1 point
8. Rajah 4 menunjukkan kromosom yang terdapat dalam sel soma seorang pesakit.
1 point
Apakah penyakit yang dihidapi pesakit ini?
Apakah penyakit yang dihidapi pesakit ini?
9. Kaji penyataan di bawah:
1 point
Antara yang berikut, manakah benar mengenai penyataan di atas
Antara yang berikut, manakah benar mengenai penyataan di atas
10. Antara yang berikut, yang manakah merupakan kepentingan variasi kepada spesies?
1 point
11. Apakah proses berikut?
1 point
Captionless Image
12. Rajah 5 menunjukkan empat unsur P, Q, R dan S
1 point
Antara berikut, yang manakah boleh dikelaskan sebagai isotop?
Antara berikut, yang manakah boleh dikelaskan sebagai isotop?
13. Maklumat berikut menerangkan ciri-ciri fizikal bahan P.
1 point
Apakah bahan P?
Apakah bahan P?
14. Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri fizikal bahan X.
1 point
Apakah bahan X?
Apakah bahan X?
15. Antara berikut, yang manakah boleh mengalirkan arus elektrik?
1 point
16. Antara yang berikut, ciri logam yang manakah disebabkan oleh daya tarikan antara atom yang kuat?
1 point
17. Rajah 6 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji sejenis tindak balas kimia.
1 point
Antara berikut, yang manakah menunjukkan jenis tindak balas kimia yang sama seperti dalam rajah di atas?
Antara berikut, yang manakah menunjukkan jenis tindak balas kimia yang sama seperti dalam rajah di atas?
18. Rajah 7 menunjukkan kereaktifan logam.
1 point
Apakah yang diwakili X dan Y dalam siri kereaktifan?
Apakah yang diwakili X dan Y dalam siri kereaktifan?
19. Rajah 8 menunjukkan pengekstrakan timah daripada timah oksida di dalam relau bagas.
1 point
Apakah bahan X?
Apakah bahan X?
20. Rajah 9 menunjukkan susunan radas bagi penulenan logam. Antara berikut, yang manakah menunjukkan anod dan katod yang betul?
1 point
Captionless Image
21. Apabila sekeping kertas fotografi didedahkan di bawah cahaya matahari, ia bertukar ke warna hitam . Mengapa?
1 point
22. Suatu unsur adalah radioaktif jika nukleusnya
1 point
23. Rajah 10 menunjukkan satu tindakbalas nuklear.
1 point
Namakan jenis tindakbalas nuklear yang berlaku.
Namakan jenis tindakbalas nuklear yang berlaku.
24. Rajah 11 menunjukkan satu contoh pelupusan bahan raddioaktif yang tidak sempurna.
1 point
Apakah kesan tindakan ini kepada alam sekitar?
Apakah kesan tindakan ini kepada alam sekitar?
25. Rajah 12 menunjukkan cahaya berwarna yang terhasil apabila dua cahaya bertindih.
1 point
Apakah warna dua cahaya itu?
Apakah warna dua cahaya itu?
26. Rajah 13 menunjukkan satu kamera lubang jarum yang mengandungi tiga lubang jarum.
1 point
Antara berikut, yang manakah menunjukkan imej yang terbentuk oleh kamera lubang jarum itu?
Antara berikut, yang manakah menunjukkan imej yang terbentuk oleh kamera lubang jarum itu?
27. Antara berikut, yang manakah kesan daripada penyebaran cahaya?
1 point
28. Rajah 14 menunjukkan bumi. Dari kedudukan yang manakah, A, B, C dan D, kita boleh melihat langit biru pada tengahari?
1 point
Captionless Image
29. Rajah 15 menunjukkan cahaya putih yang melalui dua penapis yang berlainan warna.
1 point
Antara warna berikut, yang manakah dapat diperhatikan oleh permerhati?
Antara warna berikut, yang manakah dapat diperhatikan oleh permerhati?
30. Jika baju putih hendak dijadikan warna jingga, apakah pencelup warna yang mesti digunakan?
1 point
31. Rajah 16 menunjukkan susunan radas untuk membandingkan kekerasan aloi dan logam tulen.
1 point
Bongkah yang manakah akan menghasilkan lekuk paling kecil apabila pemberat dijatuhkan ke atasnya?
Bongkah yang manakah akan menghasilkan lekuk paling kecil apabila pemberat dijatuhkan ke atasnya?
32. Persamaan perkataan berikut menunjukkan suatu tindak balas kimia untuk proses Haber.
1 point
Apakah G?
Apakah G?
33. Rajah 17 menunjukkan punca kejadian hujan asid.
1 point
Antara gas berikut, yang manakah menyebabkan hujan asid?
Antara gas berikut, yang manakah menyebabkan hujan asid?
34. Kekurangan tapak bagi pelupusan sampah di bandar anda mendorong pihak berkuasa mencari jalan lain untuk melupuskan sampah. Sebagai salah seorang penduduk, pilih cara terbaik untuk membantu menyelesaikan masalah ini.
1 point
35. Jadual 1 menunjukkan keputusan satu eksperimen untuk mengkaji kesan pH ke atas pertumbuhan bakteria.
1 point
Apakah pH yang paling sesuai untuk pertumbuhan bakteria?
Apakah pH yang paling sesuai untuk pertumbuhan bakteria?
36. Apakah kegunaan mikroorganisma dalam bidang perubatan ?
1 point
37. Seorang budak lelaki jatuh sakit dengan simptom berikut.
1 point
Apakah penyakit yang dihidapi budak ini?
Apakah penyakit yang dihidapi budak ini?
38. Mengapa influenza tidak boleh dirawat dengan pengambilan antibiotik?
1 point
39. Antara kelas makanan berikut, yang manakah mempunyai nilai kalori yang palling tinggi?
1 point
40. Suatu tumbuhan mempunyai simptom seperti ditunjukkan dalam rajah 18.
1 point
Apakah nutrien yang kekurangan pada tumbuhan ini?
Apakah nutrien yang kekurangan pada tumbuhan ini?
41. Rajah 19 menunjukkan akar pokok kekacang.
1 point
Apakah peranan bakteria yang terdapat pada X?
Apakah peranan bakteria yang terdapat pada X?
42. Rajah 20 menunjukkan satu habitat akuatik.
1 point
Antara berikut, yang manakah bukan fungsi X?
Antara berikut, yang manakah bukan fungsi X?
43. Fenomena manakah yang disebabkan oleh peningkatan kandungan karbon dioksida atmosfera?
1 point
44. Apakah yang patut dilakukan untuk mengawal pencemaran udara di kawasan perindustrian?
1 point
45. Antara yang berikut, yang manakah merupakan sebatian bukan organik?
1 point
46. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan ciri-ciri alkohol?
1 point
Captionless Image
47. Apakah ciri mentega?
1 point
48. Nutrisi berikut terkandung dalam minyak kelapa sawit kecuali
1 point
49. Rajah 21 menunjukkan molekul sabun.
1 point
Dalam bahan apakah Z akan terlarut dalam?
Dalam bahan apakah Z akan terlarut dalam?
50. Rajah 22 menunjukkan sebahagian getah tervulkan.
1 point
Apakah unsur X ?
Apakah unsur X ?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms