แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครเข้าเรียน
แบบฟอร์มสำหรับแจ้งความประสงค์สมัครเข้าเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ปีการศึกษา 2564
ชื่อผู้เรียน
โปรดระบุชื่อผู้เรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-นามสกุลผู้เรียน *
ชื่อผู้ปกครอง
โปรดระบุชื่อผู้ดูแล/ผู้ติดต่อ/ผู้ที่พาผู้เรียนมาสมัครเรียน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง *
ผู้ปกครองเกี่ยวข้องเป็น *
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ *
โปรดระบุ ID Line เพื่อติดต่อกับทางวิทยาลัยฯและรับข่าวสารที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน
โปรดเลือกความประสงค์ของท่าน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก. Report Abuse