הגשת מועמדות לנשיאות הועידה
שימו לב- רק ציר בועידה יכול להגיש את מועמדותו עבור הנשיאות.
מילוי הטופס הינו רק הגשת מועמדות וניתן למלאו עד יום ראשון, יא תמוז (14.7)
בחירות לנשיאות יתקיימו בפתיחת הועידה.

בנשיאות חברים חמישה צירים, לפי הפירוט הבא - 1. נציג/ת המועצה, 2. נציג/ת ההנהלה, 3. נציג/ת המרכזות 4. נציג בוגרים. 5. נציג חג"ס.
לאחר בחירת הנשיאות תבחר הנשיאות מתוך עצמה את יושב הראש. יושב הראש יפתח את הדיונים בבחירות לוועדה המתמדת, ובסיום הבחירות ייפתחו הדיונים. על יו"ר הנשיאות לבחור את מזכיר הנשיאות.

להלן תפקידי הנשיאות מתוך תקנון הועידה:
1.באחריות הנשיאות לנהל את דיוני הועידה, לקבוע את סדר הדוברים, ואת הזמן המוקצב לכל אחד מהם.
2.באחריות הנשיאות להתאים את סדרי הזמנים המוקצבים לכל דובר, ולפרסמם מראש, בהתאם ללוח הזמנים של סדרי הדיונים.
3.דיונים במליאה יתקיימו בנוכחות של שניים לפחות מחברי הנשיאות. בהיעדר היו"ר ימנה היו"ר מחליף זמני לו מבין חברי הנשיאות.
4.באם ציר חושב כי התקיימו דיונים או הצבעות שלא לפי התקנון, ייגש הציר לנשיאות, ויבקש להציע הצעה לסדר. הנשיאות תבדוק את טענותיו ותאפשר לו להציגם במליאה במידת הצורך.
5.על הנשיאות לקבל את החלטותיה תוך הסכמה גורפת של חבריה. במידה ואין הדבר מתאפשר, יוכרעו מחלוקות על פי דעת רוב החברים בנשיאות.

חזקו עזראים מאה ומעבר!

Email address *
שם הציר: *
Your answer
מספר פלאפון *
Your answer
אני מגיש מועמדות מתוקף היותי: *
ברצוני להיות בנשיאות מכיוון: *
Your answer
חשוב לי להוסיף ש..
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of עזרא תנועת נוער. Report Abuse - Terms of Service