Опитувальник для Обговорення бар’єрів для ланцюга доданої вартості виробництва біоетанолу з лігноцелюлози для майданчику проекту в Україні
Питання Опитувальника спрямовані на визначення критичних бар'єрів для біоенергетичного ланцюга доданої вартості виробництва біоетанолу з лігноцелюлози, отриманої з біомаси плантацій спеціально вирощеної біоенергетичної верби на малопродуктивних землях в межах території Іванківського району Київської області (крім території Чорнобильської зони відчуження).

Результати опитування будуть представлені під час Вебінару 12 вересня "Результати оцінки сталості біоенергетичного ланцюга майданчику проекту в Україні" http://uabio.org/uabio-news/3683-webinar-forbio-sustainability-assessment-results-ukraine

Email address *
1. Якість повітря (забруднюючі речовини та викиди парникових газів протягом життєвого циклу)
Як Ви відноситесь до впливу біоенергетичного ланцюга на якість повітря? *
Чи вважаєте Ви, що внаслідок впровадження біоенергетичного ланцюга в атмосферу потрапляють/можуть потрапити викиди токсичних речовин в небезпечних концентраціях? *
Збільшаться чи зменшаться, на Вашу думку, викиди парникових газів внаслідок впровадження біоенергетичного ланцюга? *
2. Якість ґрунту (властивості ґрунту, внесені речовини до ґрунту та забруднюючі речовини тощо)
Як Ви вважаєте, чи впливає даний біоенергетичний ланцюг доданої вартості на якість ґрунту на ділянці проекту? *
Чи знаходяться, на Вашу думку, токсичні речовини в ґрунті на ділянці виконання проекту? *
Як Ви вважаєте, чи можуть ці речовини бути вилучені з ґрунту під час вирощування та використання біомаси, чи ні? *
Якщо можуть, то де, на Вашу думку, будуть знаходитись ці токсичні речовини?
Your answer
Як Ви вважаєте, покращиться чи погіршиться якість ґрунту на ділянці виконання проекту під час вирощування біомаси? *
Як Ви вважаєте, які параметри якості ґрунту на ділянці виконання проекту є найбільш суттєвими та чутливими до впливу від вирощування біомаси? *
Required
3. Якість води
Аналогічно до питань, щодо якості ґрунту: чи вважаєте Ви, що біоенергетичний ланцюг може покращити/погіршити показники якості води? *
Чи вважаєте Ви, що існує значний ризик пов'язаний із вимиванням хімічних забруднюючих речовин з ґрунту від добрив та пестицидів і накопиченням їх у воді? *
Чи вважаєте Ви, що застосування добрив та пестицидів могло б досягти водоносних горизонтів, ґрунтових та поверхневих вод та впливати на їхню якість? *
4. Ефективність використання води, наявні обсяги та навантаження
Чи вважаєте Ви, що біоенергетичний ланцюг може покращити/погіршити ефективність використання води та її наявних об’ємів? *
Чи вважаєте Ви, що існує значний ризик пов'язаний із необхідністю зрошення біоенергетичних культур? *
Чи вважаєте Ви, що існує ризик навантаження на запаси води на території дослідження, що може вплинути на нестачу води? *
5. Інвазивність видів та біорізноманіття
Чи вважаєте Ви, що біоенергетичний ланцюг є проблемою/можливістю для покращення біорізноманіття, збереження/створення нових видів? *
Чи вважаєте Ви, що існує значний ризик, пов'язаний із вирощуванням чужорідних та інвазивних видів у якості енергетичних культур? *
Як Ви вважаєте, чи існує ризик витиснення існуючої рослинної та тваринної популяції, що живе у досліджуваній місцевості, або, Ви вважаєте, що виробництво біомаси підвищить шанси існуючих видів на виживання та розвиток? *
6. Ландшафт
Чи вважаєте Ви, що біоенергетичний ланцюг є проблемою/можливістю для покращення ландшафту та його розвитку? *
Як Ви думаєте, чи існує ризик обмеження розвитку біоенергетичного ланцюга через існуючі плани управління ландшафтом в Іванківському районі? *
7. Землекористування
Чи вважаєте Ви, що біоенергетичний ланцюг є проблемою/можливістю для покращення системи землекористування у районі виконання проекту? *
Як Ви вважаєте, структура землекористування та її регулювання можуть стати вузьким місцем для розвитку сектору біоенергетики у районі проекту, чи ні? *
8. Робочі місця
На Вашу думку біоенергетичний ланцюг є проблемою/можливістю для покращення рівня зайнятості в районі виконання проекту? *
Чи може, на Вашу думку, біоенергетичний ланцюг створити постійні, стабільні робочі місця в районі виконання проекту? *
Чи очікуєте Ви створення більше тимчасових чи постійних робочих місць в цьому секторі? *
Який середній вік фермерів у Вашому регіоні? *
Яка середня заробітна плата фермерів у Вашому регіоні? *
Який, в середньому, досвід роботи фермерів з біоенергетичними культурами у Вашому регіоні? *
Які ринкові тенденції у сільському господарстві можна спостерігати у Вашому регіоні?
Your answer
9. Вплив на дохід
На Вашу думку, біоенергетичний ланцюг є проблемою/можливістю для збільшення доходу в районі виконання проекту? *
Чи може, на Вашу думку, біоенергетичний ланцюг створити постійний, стабільний дохід? *
На Вашу думку, чи буде дохід фермерів, а також працівників біопереробного/біоенергетичного об’єкту конкурентним у порівнянні з оплатою праці на альтернативних роботах в районі? *
10. Охорона здоров’я та безпека
На Вашу думку чи є біоенергетичний ланцюг проблемою/можливістю для покращення санітарно-гігієнічних умов праці в районі виконання проекту? *
Чи вважаєте Ви, що біоенергетичний ланцюг сприятиме підвищенню рівня забруднення в районі виконання проекту? *
Чи представлятиме, на Вашу думку, робота в рамках біоенергетичного ланцюга небезпеку для працівників? *
11. Сприйняття нового
На Вашу думку, чи можна вважати біоенергетичний ланцюг важким/легким для сприйняття стейкхолдерами в районі проекту (фермерами, місцевими органами влади, науковцями, суспільством тощо)? *
Чи зіткнуться фермери, на Вашу думку, із складнощами під час прийняття рішення щодо використання малопродуктивних земель для виробництва біомаси? *
Як Ви думаєте, чи готовий ринок для використання біомаси з малопродуктивних земель для енергетичних потреб замість використання цих земель для вирощування продуктів харчування чи кормів? *
12. Фінансова безпека
Як Ви вважаєте, якій моделі фінансових договорів нададуть перевагу стейкхолдери (фермери, місцеві органи влади, науковці, суспільство тощо)? *
У випадку, якщо Ви вважаєте кращим заключення контрактів, то якому типу контракту Ви надаєте перевагу?
Чи вважаєте Ви, що укладання контрактів допоможе досягти фінансової безпеки? *
Чи мають ці контракти передбачати встановлення мінімальної фіксованої ціни між стейкхолдерами? *
13. Окупність
Чи вважаєте Ви, що запропонований біоенергетичний ланцюг є вигідними для всіх зацікавлених сторін на всіх етапах біоенергетичного ланцюга? *
Які основні перешкоди та складнощі, на Вашу думку, існують на шляху досягнення прибутковості для кожного з етапів ланцюга?
Your answer
Які, на Вашу думку, мінімальні рівні рентабельності для основних категорій стейкхолдерів? Як би Ви описали, що є вигідним і що не є вигідним?
Your answer
14. Можливість отримання кредиту
Чи необхідно, на Вашу думку, залучити кредит (позику, іпотечний кредит тощо) для того, щоб налагодити біоенергетичний ланцюг у районі виконання проекту? *
Чи вважаєте ви можливості отримати кредит адекватними для всіх категорій стейкхолдерів (фермерів, власників біоенергетичних установок тощо), чи ні? *
Чи вважаєте Ви кредити доступними і справедливими для усіх? *
Чи вважаєте Ви, що біоенергетичні ланцюги для виробництва біопалив 2-го покоління подібні до тих, що розглядаються в FORBIO, є прийнятними та привабливими проектами для кредитування (наприклад банком)? *
15. Стимули
Чи вважаєте Ви, що в районі виконання проекту для стимулювання використання біоенергетичних ланцюгів необхідні державні стимули, такі як тарифи на постачання або податкові пільги? *
Чи вважаєте Ви можливості отримання стимулювання рівними для різних цільових учасників (фермери, власники біоенергетичних установок тощо)? *
Чи достатньо, на Вашу думку, стимулів для різних цільових учасників біоенергетичного ланцюга? *
Які стимули є необхідними для ланцюгів, що розглядаються проектом? Як кількісно визначити мінімальний рівень таких стимулів, так щоб запустити біоенергетичний ланцюг?
Your answer
16. Підтримка проектів
Чи вважаєте Ви, що на сьогоднішній день рівень компетенції серед стейкхолдерів, в районі виконання проекту, є достатнім для налагодження біоенергетичних ланцюгів? *
Чи вважаєте Ви, що фермери здатні вирощувати біомасу в умовах конкурентного ринку та без подальшої підтримки? *
Чи вважаєте Ви, що підприємства є добре оснащеними та здатними підтримувати розвиток цих ланцюгів? *
17. Агрономічні потреби
На Вашу думку, чи є в наявності, на сьогоднішній день, всі необхідні матеріали, інструменти та обладнання для функціонування біоенергетичних ланцюгів доданої вартості, запропонованих Проектом? *
Чи вважаєте Ви доступність технологій та матеріалів проблемою для створення біоенергетичного ланцюга чи будівництва біоенергетичного заводу? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms