ประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 (RT &Innovation: From Routine to Professional#2)
งานวันที่ 3-5 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
Email address *
แบบฟอร์มลงทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
คำนำหน้า *
กรอกชื่อ-นามสกุล *
เลขบัตรประชาชน (13 หลัก) *
หน่วยงานสังกัด *
เบอร์โทรศัพท์(หน่วยงาน) *
เบอร์มือถือ *
ประเภทอาหาร *
การสำรองห้องพัก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง ***สำรองห้องพักด้วยตนเอง***
ราคาห้องพัก เตียงเดี่ยว/เตียงคู่ 1,200บาท/คืน (หากจองภายในวันที่ 31 มกราคม 2563)

(สำรองห้องพักโดยตรงที่เบอร์ โทร. 075-223223)
แจ้งความประสงค์ร่วมส่งประกวดผลงานนวัตกรรม *
การส่งผลงานนวัตกรรม
ขอให้ส่งรายละเอียดมายัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรืออีเมล์ : jongwat.c@psu.ac.th
รางวัลสำหรับการประกวดนวัตกรรม
รางวัลสำหรับประกวดนวัตกรรม รางวัลที่ 1 oral 5,000 poster 3,000

รางวัลสำหรับประกวดนวัตกรรม รางวัลที่ 2 oral 3,000 poster 2,000

รางวัลสำหรับประกวดนวัตกรรม รางวัลที่ 3 oral 2,000 poster 1,000
รายละเอียดการส่งบทคัดย่อ
จัดทำ 2 ฉบับ คือ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ โดยยังไม่ต้องระบุชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี)
ใช้แบบอักษร TH Sarabun New หัวข้อใช้ Font ขนาด 18 pt ส่วนอื่นใช้ Font ขนาด 14 pt
กั้นหน้าซ้ายขวาข้างลั 2.5 ซม. จำนวนคำไม่เกิน 250 คำ
ครอบคลุมความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการวิจัย และสรุปข้อเสนอแนะ
คำสำคัญ (Keyworss) 3-5 คำ
ค่าลงทะเบียน
- ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท (ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มกราคม 2563)
- ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท (ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)
- ค่าลงทะเบียน (สำหรับนักศึกษาเท่านั้น) ท่านละ 2,000 บาท
การชำระค่าลงทะเบียน: โอนเงินเข้าบัญชี
รายละเอียดการส่งเอกสารการโอนเงิน
สนใจเข้าร่วม One Day Trip (อัตราก่อน 31 ม.ค.63 ราคา 900 บาท/ท่าน และภายหลัง 31 ม.ค.63 ราคา 1,200 บาท/ท่าน)

ทัวร์เมือง >> สถานีรักกันตัง ถ้ำเลเขากรอบ บ้านเทพทาโร และนั่รถหัวกบ
แจ้งความประสงค์เข้าร่วม One Day Trip *
รายละเอียดการส่งเอกสารการโอนเงิน One Day Trip
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse