ПРАШАЛНИК-ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ НА ЛОКАЛНО НИВО
Почитувани,

Рурална Коалициjа во период од 18 месеци ќе го спроведува проектот "Дигитализациjа во земjоделството - СЕГА!" коj што е насочен кон зголемување на употребата на дигиталните услуги во нашата земjа, конкретно во делот на услугите кои што се наjчесто користени од страна на земjоделците и руралното население.
Една од првите активности предвидени во рамките на проектот е истражување кое што има за цел да jа утврди реалната состоjба на терен и моменталната употреба на е-услугите, како и воопшто користењето на интернетот и електронските алатки. За таа цел го спроведуваме ова истражување кое што опфаќа 5 плански региони и фокусирано во општините Кичево, Кривогаштани, Гостивар опфаќаjќи го и Врапчиште, Струмица и Старо Нагоричане.
Сите информации до кои ќе се дојде при истражувањето, ќе бидат третирани со соодветна професионална етика, доверливост и анонимност, при што истите ќе бидат искористени само за целите на ова истражување и за целите на проектот.

Би сакале да Ве потсетиме дека учеството во истражувањето е на доброволна основа, односно во секој момент можете да се повлечете од учеството.

Огромна благодарност за одвоеното време и придонес кон истражувањето и проектот!

Проектот "Дигитализациjа во земjоделството - СЕГА!" е финансиран како под-грант во рамките на проектот „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА“ го спроведува Фондацијата Метаморфозис (Северна Македонија), Академија за е-владееење (Естонија), Levizja Mjaft! (Албанија), ЦРТА- Центар на истражување, транспарентност и отчетност (Србија), НВО 35мм  (Црна Гора) и ODK – Oтворени податоци Косово (Косово). Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Пол *
2. Возраст *
3. Место на живеење *
4. Дали имате сопствена е – маил адреса? *
5. Доколку имате за што најчесто ја користите?
6.Дали поседувате смартфон? *
7. Дали поседувате друг дигитален уред?
Clear selection
8. Дали имате пристап до интернет во местото каде што живеете? *
9. Дали имате платежна картичка? *
10. Доколку имате, неа ја користите за :
Clear selection
11. Дали имате користено некоја од следните електронски услуги?
Clear selection
12. Електронското поднесување на барања за субвенции: *
13. Информациите поврзани со вашите земјоделски активности, ги добивате од: *
14. Информациите за временската прогноза ги добивате од: *
15. Дали сте запознаени со можноста за електронско издавање на имотни листови, поднесување на барање за уверениjа, издавање на лични документи и слично? *
16. Дали Ви е познат порталот www.uslugi.gov.mk? *
17. Доколку ДА, дали некогаш сте го посетиле истиот?
Clear selection
18. Дали сте користеле услуга од порталот?
Clear selection
19. Означете ги саjтовите кои што сте ги посетиле
20. Дали би ги користеле електронските услуги доколку Ви се овозможи поддршка за тоа? *
21.На скала од 1 до 5 оценете го Вашето познавање на интернетот и електронското комуницирање? *
лошо познавање
одлично познавање
22. Колкава е Вашата доверба во електронското издавање на документи? *
23. Дали ја користите услугата ,,Мој данок Моја иднина„? *
24. Каков начин на издавање на услуги од институциите преферирате? *
25. Дали имате Facebook профил? *
26. Колку често ги користите социjалните медиуми? *
27. Дали сте член во некоjа од социjалните групи на FB за размена на искуства и знаења од областа на земjоделството и руралниот развоj *
28. Доколку имате додадете дополнителни коментари или предлози на темата
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy