หลักสูตร "การเขียน Android เบื้องต้น" ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2556

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้ารับการอบรมในหลักสูตร "การเขียน Android เบื้องต้น" ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2556 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารซิตี้ลิงก์ ชั้น 10 ซอยเพชรบุรี 35 (ซอยเมโทรเก่า) วิทยากรโดย มาสเตอร์อึ่ง พร้อมรับฟรี แท็บเล็ตขนาด 7 นิ้ว Wifi 1 เครื่อง ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้ตั้งแต่การติดตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเขียน Android คำสั่งต่างๆ การสร้างแอปพลิเคชั่น จนกระทั่งการนำแอปพลิเคชั่นขึ้นที่ Android Market เป็นต้น
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question