Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Κρήτης - Απογραφικό δελτίο αποφοίτων Τμήματος Νοσηλευτικής

Με τη συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου τα στοιχεία σας καταχωρούνται αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης και έτσι θα ενημερώνεστε για όλες τις εκδηλώσεις (ημερίδες, συνέδρια κτλ) που διοργανώνονται. Παράλληλα η διαδικασία αυτή λειτουργεί ως βεβαίωση ότι ο τελειόφοιτος κατέθεσε τα στοιχεία που απαιτούνται στο Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης ως μέρος των υποχρεώσεων του για τη απόκτηση πτυχίου.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question