COVID-19 Salgınının TRA1 Bölgesi'ne Sosyo-Ekonomik Etkileri Anketi
Bu anket çalışması, Covid 19 salgını sürecinin sosyo-ekonomik etkilerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ülke genelinde yürütmekte olduğu çalışmaya katkı sağlaması amacıyla KUDAKA tarafından Erzurum, Erzincan, Bayburt özelinde gerçekleştirilmektedir. Ortaya konan sonuçlar Bakanlığa raporlanarak salgın süreci ve sonrası için ulusal düzeyde daha etkin politikaların geliştirilmesine hizmet edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca ankete verilen cevaplar Ajansımızın salgın süreci ve sonrasında işletmelere yönelik yürüteceği destek faaliyetlerine altlık oluşturacaktır. Yanıtlarınız anonim tutulacak ve herhangi bir bireysel değerlendirme için kullanılmayacaktır. İlginiz için teşekkür ederiz.
Email address *
Firmanızın adı *
Anketi dolduran kişinin adı soyadı
Anketi dolduran kişinin firmadaki görevi *
1. Firmanızın bulunduğu il *
2. Firmanızın bulunduğu ilçe *
3. Firmanız hangi sektörde faaliyet gösteriyor? *
4. İşletmenizin faaliyet gösterdiği sektör “imalat” ise lütfen alt sektörünüzü belirtiniz. Sektörünüz “imalat” değilse lütfen bu soruyu boş bırakınız.
Clear selection
5. İşletmenizin ürettiği/sattığı başlıca ürünleri/hizmetleri belirtiniz. *
6. Salgın öncesinde firmanızda çalışan sayısını belirtiniz. *
7. Salgın süreci ile birlikte firmanızda mevcut çalışan sayısını belirtiniz. *
8-Firmanızın ölçeği nedir? *
9. Firmanızın kuruluş yılı nedir? *
10. Firmanız esnek/uzaktan çalışma modeline uygun mudur? *
11. Salgın sürecinde firmanızın haftalık toplam çalışma saatinde nasıl bir değişim oldu? *
12. Salgın sürecinde enerji tüketim miktarınızda nasıl bir değişim oldu? *
13. Salgın döneminde çalışanlarınızı korumak adına aşağıdaki önlemlerden hangilerini aldınız? (Birden fazla işaretleyebilirsiniz.) *
Required
14. Mart-Haziran 2020 dönemi boyunca çalışanlarınızın yüzde kaçı uzaktan çalışmıştır? *
15. Salgın öncesine kıyasla Mart-Haziran 2020 döneminde firma faaliyetleriniz için aşağıdaki durumlardan hangisi en uygundur? *
16. Mart-Haziran 2020 dönemi boyunca ürün ya da hizmetlerinize olan talepte yaşanan değişimi nasıl tanımlarsınız? *
17. Firmanız imalat gerçekleştiriyor ise salgın sürecinde üretim miktarınızda nasıl bir değişiklik oldu?
Clear selection
18. Salgın dolayısıyla ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanması için firmanızın bilişim altyapısı (internet, teknik donanım vb. özellikleri) yeterli oldu mu? *
19. Firmanızın bilişim altyapısını güçlendirmek için ilave bir yatırım fikriniz var mı? Varsa lütfen içeriğini belirtiniz. *
20. Firmanız internet üzerinden ürün/hizmet satışı yapıyor mu? *
21. COVID-19 salgını sürecinde tedarik zinciriniz ile ilgili aşağıdaki sorunlardan hangisini yaşıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.) *
Required
22. COVID-19 sürecinde işletme giderlerinizin azaltılması için ne gibi tedbirler aldınız? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.) *
Required
23. COVID-19 salgını sürecinde firma faaliyetlerinizin yürütülebilmesi için ilave giderleriniz oldu mu? Oldu ise lütfen bu giderlerinizin ne olduğunu belirtiniz. *
24. COVID-19 salgını nedeniyle 2020 yılının ikinci yarısında ilk yarısına göre satışlarınızın/gelirlerinizin nasıl değişeceğini düşünüyorsunuz? *
25. Salgında muhtemel ikinci dalganın görülmesi ve bu süreçte tam zamanlı sokağa çıkma yasağı uygulanması durumunda firmanız ne kadar süre ayakta kalabilir? *
26. Virüsün bertaraf edilmesi durumunda sektörünüze yönelik taleple ilgili beklentiniz aşağıdakilerden hangisidir? *
27. Salgın sürecinde aşağıdaki sorunlar firmanızı ne düzeyde etkilemiştir? *
Düşük etki
Orta etki
Yüksek etki
Yurtiçi satışlarda azalma
Yurtdışı satışlarda azalma
Finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar
Üretim maliyetlerinin artması
Likidite sıkıntısı
Tedarik zincirinde aksaklıklar
Müşteri kaybı
Bilgi-iletişim ve diğer teknik altyapılarda oluşan sıkıntılar
İşgücü sorunları
28. Firmanızın önümüzdeki süreçte yaşayacağını düşündüğünüz en büyük sıkıntı nedir? *
29. Salgın dolayısıyla askıya almak zorunda olduğunuz veya gerçekleştiremediğiniz faaliyetler var mı? Varsa lütfen bunların ne olduğunu belirtiniz. *
30. Askıya alınan bu faaliyetler farklı yöntemlerle (internet üzerinden vb.) gerçekleştirilebilir mi? Gerçekleştirilebilir ise bu yöntemler nelerdir?
31. Sizce salgının kayıt dışı ekonomiye etkisi nasıl oldu? *
32. Salgın sürecinin hangi alanlarda yeni yatırım fırsatları doğurduğunu düşünüyorsunuz?
33. Salgın döneminde yayınlanan destek paketlerinin hangilerinin en çok fayda sağladığını düşünüyorsunuz? *
34. Tam kadro çalışmaya en yakın hangi dönemde başlayacağınızı öngörüyorsunuz? *
35. Firmanız için salgın sürecinde ithalatla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? *
36. Firmanız için salgın sürecinde ihracatla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? *
37. Salgının ihracat açısından ne gibi yeni fırsatlar yaratacağını düşünüyorsunuz?
38. Yurt dışından tedarik ettiğiniz ham madde, ürün ya da hizmetler var mı? Var ise lütfen hangi ham maddeleri, ürünleri ya da hizmetleri yurt dışından tedarik ettiğinizi belirtiniz. *
39. İşletmeniz ya da bildiğiniz diğer işletmeler tarafından yurt dışından tedarik edilen hangi ürün ya da hizmetlerin ülkemizde de üretilebileceğini düşünüyorsunuz?
40. Tedarik sürecinde sorun yaşadığınız için firmanız bünyesinde üretimine başladığınız ürün var mı? Var ise lütfen bu ürünün ne olduğunu belirtiniz.
41. Firma gelirlerinde geçtiğimiz yıl aynı döneme nazaran bir değişiklik oldu mu? *
42. Salgında muhtemel ikinci dalganın görülmesi halinde firmanızın hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? *
43. Salgın kaynaklı krizin ekonomik etkilerine karşı il düzeyinde ne tür destekler beklersiniz? *
Required
44. Kalkınma Ajansından beklentileriniz nelerdir? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy