แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
แบบสอบถามมี 2 ตอน
ตอนที่ 1 เลือกข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

ข้อมูลที่ทั่วของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service