แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
แบบสอบถามมี 2 ตอน
ตอนที่ 1 เลือกข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

ข้อมูลที่ทั่วของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
การศึกษา
Clear selection
อาชีพ
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy