КІРІC САУАЛНАМАCЫ / ВХОДНАЯ АНКЕТА-

Құрметті әріптес!
Біз, Сіздің сұранысыңыз бен қажеттілігіңізге бағытталған курстың сапасы мен тиімділігін арттыруға мүдде танытамыз. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

Уважаемый коллега!
Мы заинтересованы в повышении качества и эффективности курсов, которые ориентированы на Ваши образовательные запросы. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  №7 сұрақ / вопрос. Компьютерде жұмыс жасау дағдысын меңгеру деңгейіңізді балл арқылы бағалаңыз (2-жақсы меңгердім, 1-нашар меңгердім, 0-мүлдем меңгермедім) / Оцените свой уровень владения навыками работы на компьютере в баллах (2 – высокий, 1 – средний, 0 – низкий) по следующим показателям:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  №8 сұрақ / вопрос.Сіз өзіңіздің ағылшын тілінде сөйлеу әрекеті дағдысын келесі көрсеткіштер бойынша меңгеруіңізді қай деңгейде бағалайсыз? (2 – жоғары, 1 – орташа, 0 – төмен): / Оцените свой уровень владения навыками речевой деятельности по английскому языку (2 – высокий, 1 – средний, 0 – низкий) по следующим показателям:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question