Enquête eindexamens Frans
De minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft het CvTE de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de havo eindexamens Frans en Duits. Het CvTE heeft daarom in oktober een enquête uitgezet onder havo-docenten Frans. Omdat het sectiebestuur Frans van Levende Talen het onderwerp ‘eindexamens’ hoog op de agenda heeft staan, wil het graag een (korte) ledenpeiling houden (duur 5-10 minuten).
Invullen kan tot uiterlijk vrijdag 22 november 2019.
1. Mijn naam is: *
Your answer
2. Mijn lidmaatschapsnummer van Levende Talen is: *
Your answer
3. Ik vul deze enquête in voor het volgende schooltype. (Wanneer u voor meer schooltypen wilt antwoorden, vul de enquête dan nog een keer in.) *
4. De minister geeft in zijn Kamerbrief aan dat de eindexamens Frans valide zijn, d.w.z. prima passen bij de eindtermen. Bent u het hiermee eens?
De aansluiting van het gegeven onderwijs op het eindexamen
5. Er zijn meer lesuren Frans nodig om het gevraagde eindniveau te kunnen behalen.
helemaal oneens
helemaal eens
6. Docenten moeten een andere leesvaardigheidsdidactiek hanteren.
helemaal oneens
helemaal eens
Opzet en inrichting van het eindexamen
7. Er moet, naast leesvaardigheid, een tweede vaardigheid in het eindexamen opgenomen worden.
helemaal oneens
helemaal eens
8. Er moeten examens ontwikkeld worden die beter aansluiten bij het ERK.
helemaal oneens
helemaal eens
9. Er moeten internationale examens (zoals DELF) ingevoerd worden.
helemaal oneens
helemaal eens
10. De huidige examens bevatten te veel fouten.
helemaal oneens
helemaal eens
11. Het eindexamen is te veel gericht op tekstbegrip en te weinig op leesvaardigheid.
helemaal oneens
helemaal eens
12. Er moeten andere vraagvormen in het eindexamen opgenomen worden.
helemaal oneens
helemaal eens
13. De cesuur moet verlaagd worden (leerlingen moeten met minder scorepunten een voldoende kunnen scoren).
helemaal oneens
helemaal eens
14. De N-term moet verhoogd worden.
helemaal oneens
helemaal eens
15. Het (ERK-)eindniveau van de leesteksten moet verlaagd worden.
helemaal oneens
helemaal eens
16. Het gebruik van een woordenboek bij de examens moet afgeschaft worden.
helemaal oneens
helemaal eens
Invloeden van buitenaf
17. De positie van het vak Frans op de scholen moet verbeterd worden.
helemaal oneens
helemaal eens
18. Leerlingen moeten buiten school vaker in contact komen met het vak Frans.
helemaal oneens
helemaal eens
19. Er moet meer maatschappelijk draagvlak voor de Franse taal worden gecreëerd.
helemaal oneens
helemaal eens
20. Wilt u nog iets anders kwijt over de eindexamens Frans? (maximaal 20 woorden)
Your answer
Het sectiebestuur Frans van Levende Talen dankt u voor uw bijdrage. De wijze waarop het omgaat met uw gegevens kunt u vinden op de homepage van Franszelfsprekend.nl onder Actueel.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy