แบบลงทะเบียนชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอความร่วมมือชาวไทยที่พำนักในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการกระจายข่าวสารสำคัญของทางราชการ ตลอดจนสามารถติดต่อและให้ความช่วยเหลือแก่ท่านได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
แบบฟอร์มการลงทะเบียนมีทั้งหมด 6 หน้า โดยท่านจะต้องกรอกทีละหน้า และคลิก Next หรือ Weiter จนเสร็จสิ้น
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะบันทึกข้อมูลของท่านไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเพื่อการพัฒนามาตรฐานการให้บริการท่านให้ดียิ่งขึ้นไปเท่านั้น
1. ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ/ภาษาเยอรมัน) *
วัน-เดือน-ปี เกิด (ตัวอย่าง : วันที่-เดือน-ปี) *
MM
/
DD
/
YYYY
เพศ (เลือก 1 ข้อ) *
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
เลขที่หนังสือเดินทาง *
อาชีพ (เลือก 1 ข้อ - ในข้อ Other โปรดระบุอาชีพ) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy